Rauhan hybridilämpölaitos toimii uusiutuvalla energialla

Rauhan Vipelentien lämpölaitos tuottaa energiaa noin 60 loma-asunnon tarpeisiin. Lämpö tuotetaan suurimmalta osin lämpöpumpuin ja aurinkokeräimien avulla. Voimala tuottaa lämpöpumppujen avulla 350 kW:n teholla lämpöä Saimaan vedestä. Lähivesistöön on asennettu yhteensä 6,4 kilometriä lämmön keruuputkistoa. Lämpöpumppujen tarvitsema sähköenergia on Lappeenrannan Energia Oy:n ympäristösertifioitua EKOenergiaa.

Koko voimalan lämmöntuotannosta 80 % tuotetaan uusiutuvaa energiaa käyttäen.

Lämpöpumppujen lisäksi voimalassa tuotetaan lämpöä myös aurinkokeräimien avulla. Voimalan katolle ja seinustalle on asennettu yhteensä 40 m2 verran aurinkokeräimiä. Koko voimalan lämmöntuotannosta 80 % tuotetaan uusiutuvaa energiaa käyttäen. Vara- ja huipputehoa varten voimalassa on lisäksi maakaasukattila.

Rauhan hybridilämpölaitos valmistui kesällä 2012 pidetyille loma-asuntomessuille ja se on valtakunnallisesti ensimmäisiä laatuaan. Ratkaisu toteutettiin yhteistyössä Lappeenrannan Energia Oy:n ja One1 Oy:n kanssa.