Apila Group

Luovuutta tuotekehitykseen ja ympäristöhaasteisiin

APILA GROUPIN TOIMINNASSA YHDISTYVÄT MATERIAALIVIISAUS, TUOTEKEHITYS JA YMPÄRISTÖJOHTAMISEN TAITO.

Kiertotaloudesta kehittyy hyvää vauhtia uusi ja entistä tehokkaampi talousmalli teollisuuteen ja elinkeinoelämään. Kestävästi tuotetut tuotteet kiinnostavat myös asiakkaita. Kiertotalouteen siirtyminen vaatii kuitenkin yrityksiltä uudenlaista pureutumista materiaaliviisaaseen tuotesuunnitteluun ja uusiomateriaaleihin samalla kun tavoitellaan kannattavaa liiketoimintaa.

Tarjoamme avuksi asiantuntijaratkaisuja kestävään tuotekehitykseen. Palvelujemme avulla yritykset säästävät aikaa ja rahaa, kun tuotteet, prosessit ja palvelut tarkastellaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Prosessit tarkastellaan turvallisuuden, tuotteiden käytettävyyden ja lainsäädännön vaatimusten näkökulmista. Yrityksen resurssitehokkuus paranee, tuotteiden elinkaari pitenee ja neitseellisten raaka-aineiden kulutus vähenee. Lisäksi tuotteiden ja materiaalien valmistuksessa syntyvien sivuvirtojen ympärille voi syntyä uusia liiketoimintoja ja alueellisia yritysyhteistyömalleja.

Materiaaliviisauteen perustuva lähestymistapamme on auttanut yrityksiä konkreettisissa kiertotalouden haasteissa, elänyt toimintaympäristön muutoksessa ja kulkenut materiaalien käyttöön liittyvän lainsäädännön kehityksen rinnalla. Apila Group’ssa on paljon kokemusperäistä ja monitieteistä tietotaitoa, joka on suoraan sovellettavissa eri toimialojen tarpeisiin.

APILA GROUP ON KIERTOTALOUDEN ASIANTUNTIJAPALVELUJA TARJOAVA YRITYS, JONKA TIIMISSÄ VAHVA MATERIAALIKEMIAN ASIANTUNTEMUS YHDISTYY YMPÄRISTÖALAN OSAAMISEEN. APILA GROUP OY AB ON PERUSTETTU VUONNA 2006. YRITYKSELLÄ ON TOIMIPAIKAT JOENSUUSSA JA LAPPEENRANNASSA.

APILA-GROUP