Älykäs teollisuus - ICT ja kiertotalous | Greenreality

Älykäs teollisuus - ICT ja kiertotalous

Torstai, 8. maaliskuu 2018 - 12:00 - 15:45

Älykäs teollisuus - ICT ja kiertotalous

FISS Etelä-Karjalan teollisten symbioosien palvelu työpaja IV

 

Aika:                   8.3.2018 klo 12:00 – 15:45

Paikka:               Kehruuhuone, Kristiinankatu 20, 53900 Lappeenranta

 

Resurssiviisaus ja jätteiden käsittelyn tehostaminen on arvioitu luovan Kaakkois-Suomeen lähimpien vuosikymmenien aikana satoja uusia työpaikkoja. Näistä odotetaan myös merkittäviä vientituotteita alueen ulkopuolelle. Resurssiviisaassa liiketoiminnassa ei tuoteta turhaan jätteitä eikä päästöjä, ja luonnonvarojen kulutus on järkevällä tasolla. ICT-alalla on merkittävä rooli resurssiviisaan teollisuuden liiketoiminnan kehittämisessä. Aikaisempien kiertotalouden eri aihepiirejä käsitelleiden Teollisuuden symbioosit- työpajojen pohjalta jatkamme työskentelyä teemalla ”ICT ja kiertotalous” 8.3.2018 Lappeenrannassa.

Työpajan tavoitteena on löytää yhteistyömahdollisuuksia osallistujien kesken resurssiviisaan toiminnan edistämiseksi. Toisen hukkaresurssi voi toiselle arvokas. Pienryhmätyöskentelyn avulla tunnistetaan mahdollisuuksia vapaina olevien resurssien ja resurssitarpeiden yhdistämiseksi, yhteistyön käynnistämiseksi ja yritysten kehityksen tukemiseksi.

 

Työpajassa

  • kuullaan ICT-alan mahdollisuuksista kiertotaloudessa;
  • tuodaan esille osallistujien vapaita resursseja sekä tarpeita;
  • etsitään yhteistyömahdollisuuksia laaja-alaisesti ja aktiivisesti muiden yritysten kanssa.

Työpajassa osallistuvien yritysten kesken jaetaan tietoa tarjolla olevista ja hyödynnettävistä resursseista sekä tunnistetaan yhteisiä synergioita.

-> Toisen toimijan hukkaresurssi tai jäte voi muuttua tuottavaksi resurssiksi toiselle ja säästää kummankin kustannuksia.

-> Parhaimmillaan yhteisistä synergioista syntyy uusia toimintatapoja ja innovaatioaihioita.

Huom! Työpajassa esiteltävät resurssit ja tarpeet voivat olla paitsi materiaalia tai energiaa, myös käyttöhyödykkeitä, palveluita, teknologiaa, uusia ratkaisuja, osaamista, tiloja, yhteistyökumppaneita ym.

 

Ohjelma

12:00 – 12:10   Ilmoittautuminen ja kahvi

12:10 – 13:20   Johdantopuheenvuorot

  • Tervetuloa, Terhi Jantunen, Lappeenrannan kaupunki, projektipäällikkö FISS Etelä-Karjalan teollisten symbioosien palvelu
  • Jätevesilaitokset uuden bisneksen mahdollistajana, Tuomo Rönkkö, Hallituksen puheenjohtaja, Endev
  • IoT laitteet kiertotalouden tehostajina, Tommi Isotalo, Head of ICT, Flowrox
  • Resurssiviisauskatselmukset- Elinkaarimallintamisen hyödyntäminen kiertotaloudessa Antti Niskanen, Toimitusjohtaja, LCA-consulting

13:20 – 13:30    Työpajatyöskentelyn ohjeistus, Pirjo Rinnepelto, Apila Group Oy, työpajakoordinaattori, Etelä-Karjalan teollisten symbioosien palvelu

13:30 – 14:00    Kahvi- ja verkostoitumistauko

14:00– 15:30     Työpajatyöskentelyä

15:30– 15:45     Yhteenveto ja tilaisuuden päätös

                                                         

Ilmoittautuminen 28.2.2018 mennessä tällä lomakkeella: ILMOITTAUTUMISET