WSP Finland

Kestävä rakentaminen on oikeita valintoja

MERKITTÄVÄ OSA RAKENTAMISESTA TEHDÄÄN NYKYISIN JO SUUNNITTELUPÖYDILLÄ ENNEN PROJEKTIA. TÄSSÄ VAIHEESSA TEHDÄÄN RAKENNUKSEN EKOLOGISUUDEN KANNALTA TÄRKEIMMÄT VALINNAT. MYÖS RAKENNUKSEN OIKEALLA KÄYTÖLLÄ VOIDAAN VAIKUTTAA SEN ELINKAAREEN. RAKENTAMINEN ON ERI AMMATTIALOJEN TIIMITYÖTÄ JA YHTEENSOVITTAMISTA.

– Nykyään rakennukset ovat täynnä tekniikkaa ja automaatiota, joita pitää osata käyttää oikein. Myös toiminta tiloissa muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Tarvitaan siis asiakkaiden iholla elävää hankeprosessia ja tulevaisuuden tarpeita ennakoivaa teknistä osaamista, kuvailee WSP Finland Oy:n projektipäällikkö Mika Sutinen.

WSP Finland Oy on asiantuntijaorganisaatio, joka toimii lähes kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Lappeenrannassa toiminta keskittyy rakentamiseen liittyvään palveluketjuun: suunnitteluun, rakennuttamiseen, työmaavalvontaan ja kiinteistöjen käytönaikaisiin palveluihin.

WSP ohjaa ja valvoo asiakkaiden rakennushankkeiden toteuttamista alusta loppuun hyödyntäen Terve talo -toimintamallia. Se lähtee tavoitteiden asettelusta ja päättyy valmiin rakennuksen vastaanottoon sekä oikeanlaisen käytön varmistamiseen. Tavoitteena on käyttäjälle terveellinen ja turvallinen kiinteistö.

– Arvioimme tehtyjä ratkaisuja vaihe vaiheelta, jotta ne toimivat siinä ympäristössä, mihin ne on suunniteltu. Näin varmistamme sen, että rakentaminen tapahtuu kerralla oikein, rakennuksen käyttöönotto on hallittu ja että rakennus toimii sisustettunakin oikein, sanoo Lappeenrannan yksikön päällikkö Jouni Hirvonen.

Hirvosen mukaan onnistuneen projektin edellytys on tiivis kumppanuus asiakkaan kanssa. Tuloksena syntyy asiakkaalle tuotettua lisäarvoa. Tähän päästään toimimalla ihmislähtöisesti.

– On äärimmäisen tärkeää, että olemme lähellä asiakasta ja pääsemme sisään asiakkaan prosesseihin. Vain sillä tavalla voimme ymmärtää, mitä rakennukselta vaaditaan ja mitä asiakas todella tarvitsee. Se vaatii läsnäoloa ja henkistä kumppanuutta – se on meidän tapamme toimia.

WSP on maailmanlaajuisesti tunnettu asiantuntijapalveluyritys, joka työllistää noin 48 000 ihmistä. WSP Finland Oy on osa globaalia WSP:tä, jolla on 550 toimipistettä ympäri maailmaa. Suomessa yrityksellä on 15 toimipistettä.

WSP FINLAND