Jorma Laukkanen, Enerity Solutions


Enerity Solutionsin hallituksen puheenjohtaja ja advisor Jorma Laukkanen on toiminut Greenreality Networkin parissa useissa eri rooleissa jo kymmenen vuoden ajan. Hän on yksi verkoston perustajajäsenistä ja on saanut seurata verkoston kehittymistä eri yrityksien toiminnan kautta. Vuosien varrella verkosto on auttanut Jormaa luomaan useita hyödyllisiä kontakteja Etelä-Karjalan alueella sekä antanut ymmärrystä alueen liiketoiminnasta.

”Verkostosta voi saavuttaa paljon enemmän kuin vain asiakkuuksia. Verkostosta voi löytyä kumppaneita, osaamista, mahdollisuuksia vaikuttaa, tietopääomaa sekä yllättäviä hyötyjä ajan saatossa.”

Jormalla on positiivisia kokemuksia yhteisistä projekteista verkoston jäsenyritysten sekä yliopiston kanssa. Hän kuvailee verkoston suurimmaksi hyödyksi sen, että yritys voi olla osa suurempaa kokonaisuutta ja saada äänensä kuuluviin alueella. Usein verkostoon liitytään tietty hyöty mielessä, mutta ajan kanssa huomataan, että verkoston kautta voi löytyä myös yllättäviä positiivisia hyötyjä, joita ei osannut alun perin edes ajatella. Tärkeintä on pitää mieli avoimena ja verkostoitua.

”Greenreality Network yhdistää alueen yritykset, kaupungit sekä korkeakoulut uniikilla tavalla.”

Enerity Solutions liittyi verkostoon, sillä yliopiston tietopääoma sekä verkostot energia-alalla ovat hyvin tärkeitä yrityksen menestyksen kannalta. Enerity Solutions on erityisesti kiinnostunut verkostoitumaan energia- ja IT-alan yritysten kanssa. Yrityksen läheinen suhde yliopistoon näkyy esimerkiksi siten, että Enerity Solutionsin työntekijöistä suurin osa on opiskellut LUT-yliopistolla ja Jorma on käynyt itse vierailemassa LUT:n luennoilla.

”Greenreality-verkostossa kaiken kokoiset yritykset ovat saman pöydän äärellä.”

Jorma kuvailee, kuinka Greenreality Network on uniikki verkosto Suomen tasolla, sillä se tarjoaa mahdollisuuksia kaiken kokoisille yrityksille. Verkostossa murretaan rajoja, sillä kaikki yritykset ovat samanarvoisia. Kaikki verkoston jäsenet ovat yhdessä muuttamassa maailmaa ja toimivat tärkeillä energiatekniikan sekä vihreän teknologian aloilla.

Mikäli haluat keskustella Jorman kanssa aiheeseen liittyen, voit lähettää hänelle kontaktipyynnon LinkedInissä.