Kari Suninen, Elstor Oy

Elstor Oy on vuonna 2017 perustettu yritys, jonka missio on edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja vähentää päästöjä kustannustehokkaasti. Yritys tarjoaa asiakkailleen palveluja, joiden avulla asiakkaat voivat vähentää päästöjään ja säästää kustannuksissa. Elstor Oy:n toimitusjohtaja Kari Suninen kuvailee Greenreality-verkostoa ketteräksi yhteisöksi, jossa he haluavat olla mukana.

”Olisi hienoa, jos Greenreality-verkostosta löytyisi kumppani tai kumppaneita, jonka kanssa voisi tarjota yhteisiä ratkaisuja asiakkaille.”

Elstor liittyi Greenreality Networkiin 2018, sillä se tuntui luontaiselta jatkeelta toimintaan energia-alalla Etelä-Karjalassa. Kari kuvailee Elstor Oy:n toimineen tähän mennessä pitkälti verkostossa seuraajan ja kuuntelijan roolissa, mutta on avoin verkostoyhteistyölle.

”Parasta Greenreality-verkostossa on ollut sen tarjoama henkinen sparraus ja vahvistus siitä, että suunta on oikea.”

Kari kehuu, kuinka Greenreality Networkissa on vahva yhteinen tahtotila päästöttömyystavoitteita tukeville ratkaisuille ja toimille, ja päästöttömyyden saavuttamista pidetään mahdollisena. Verkoston jäsenten kanssa keskustellessa tulee usein ilmi, että yrityksillä on paljon yhteistä ja kaikki ovat samassa veneessä. Verkoston kaupungit, yliopisto ja yritykset haluavat olla edelläkävijöitä.

Kari kuvailee Lappeenrannan kaupungin neutraalia ja julkista roolia tärkeäksi verkoston kehityksen kannalta. Verkosto voi kehittyä luontaisesti omalla painollaan eteenpäin ja kaupungin järjestämät tapahtumat tukevat yritysten verkostoitumista keskenään.

”Verkoston järjestämät tapahtumat ja niihin osallistuminen on tärkeää, sillä ne konkretisoivat verkostoon kuulumisen.”

Kari kertoo, kuinka yrityksillä ei aina ole aikaa panostaa verkostoitumiseen. Greenreality-verkoston järjestämät tapahtumat niin fyysisessä kuin online-ympäristössä tarjoavat jäsenille oivan mahdollisuuden oppia uutta ja tutustua verkoston muihin jäseniin. Hänen mukaansa verkoston jäsenten tunteminen konkretisoi verkoston hyötyjä ja luo hyvää fiilistä verkoston kehittymisestä.

Mikäli haluat keskustella yhteistyömahdollisuuksista Elstor Oy:n kanssa, voit olla yhteydessä Kariin esimerkiksi sähköpostin kautta (kari.suninen@elstor.fi)