Samuli Honkapuro, LUT-yliopisto

Samuli Honkapuro työskentelee energiamarkkinoiden professorina LUT-yliopistolla. Työssään Samuli johtaa sähkömarkkinalaboratoriota, jossa tehdään tutkimusta sähköverkkotekniikkaan, sähkömarkkinoihin ja näihin liittyvään liiketoimintaan liittyen. Lisäksi hän opettaa LUT-yliopiston opiskelijoita. Samuli mainitsee erityistaidokseen energiajärjestelmien sekä energiamarkkinoiden kokonaisvaltaisen osaamisen.

Lisäksi Samuli työskentelee LUT-yliopistolla useissa eri yhteistyöhankkeissa. Yksi niistä on Kiinteistöautomaatioon integroidun data-alustan palveluiden käynnistämisen projekti, jossa Samuli toimii vastuullisena johtajana. Hankkeen tavoitteena on käynnistää kiinteistöautomaation ja älykkään energiajärjestelmän kehitysalustatoiminta. Käynnistyshanke mahdollistaa yhteistyön käynnistämisen eri toimijoiden välillä, energiatehokkuustoimien ja -kokeilujen käytännön toteutuksen sekä erilaisten data-aineistojen, kuten kiinteistö-, energia- ja säädatan, yhdistämisen.

”Olen tehnyt tutkimusyhteistyötä useiden Greenreality Network -jäsenyritysten kanssa.”

Hankekokonaisuuden yhteydessä laaditaan valmiuksia integraatiolle, jolla voidaan yhdistää kiinteistöautomaatio ja älykäs energiajärjestelmä osaksi sähkömarkkinoita ja kansallista voimajärjestelmää. Integraatio tulee mahdollistamaan kiinteistöjen energia- ja kustannustehokkaan käytön sekä kysyntäjoustopalveluiden tarjoamisen joustomarkkinapaikoille. Integraation onnistumisen kannalta tärkeässä roolissa on ollut vuosina 2017 – 2019 toteutettu Business Finlandin rahoittama HEILA-data-alustaprojekti.

”Yleensä hanke käynnistyy tarpeesta löytää ratkaisu johonkin ongelmaan.”

Samuli kertoo, kuinka yritys pääsee mukaan tutkimusprojektiin LUT-yliopiston kanssa. Yleensä hanke alkaa, kun yritys esittelee ongelman, jonka tutkimiseen LUTilla on kompetenssia ja kiinnostusta. Toinen vaihtoehto on esimerkiksi tarkastella millaisten teemojen tutkimiseen EU:n komissio tarjoaa Horizon-rahoitusta ja rakentaa tutkimusprojekti sen ympärille.

”Etelä-Karjalassa on oltu pitkään savupiipun varjossa, mutta alueelta löytyy myös kriittistä uusiutumiskykyä ja väkeä tekemään vihreää kasvua alalle.”

Samuli näkee Greenreality Networkin positiivisena verkostona, jossa on useita vakiintuneita sekä kasvavia yrityksiä, joilla on tahtotila rakentaa vihreän kasvun yritysverkosto Etelä-Karjalan alueelle. Yliopisto tekee tiivistä yhteistyötä useiden alueen yritysten kanssa ja tukee yrityksien vihreää kasvua.

Samuli keskustelee mielellään sähkötekniikan tutkimusaiheista, kuten kysyntäjousto, energiakäytön joustavuus, mikroverkot sekä energiayhteisöt. Häneen voi olla yhteydessä sähköpostitse etunimi.sukunimi@lut.fi.