LUT:n ja LAB:n rekrytointipalvelut

Rekrytointipalvelujen kautta yrityksenne voi tavoittaa yli 5000 LUT-yliopiston perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa ja yli 8000 LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijaa. Opiskelijat edustavat noin 80 eri kansalaisuutta. Täältä löydät ajankohtaisen tiedon rekrytointipalveluista, kuten tiedon järjestettävistä rekrytointitilaisuuksista, kampuksella toimivasta firmatiimistä sekä urapalveluiden yhteystiedot.

JobTeaser-työpaikkaportaali

JobTeaser on LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteiskäytössä oleva alusta, jonka kautta on mahdollista tavoittaa molempien korkeakoulujen opiskelijat. Palveluun voi julkaista kaikki LUTin ja/tai LABin opiskelijoille sopivat vakituiset ja määräaikaiset työpaikat, kesä- ja kausityöpaikat, työharjoittelupaikat, lopputyöpaikat sekä osa-aika- ja keikkatyöt. Työpaikan voi julkaista samalla kertaa myös joillekin muille suomalaisille yliopistoille. Työpaikkojen julkaiseminen on yrityksille maksutonta.

Rekrytointi- ja työnantajatapahtumia

LUT & LAB Rekrytointipalvelut järjestää lukuvuoden aikana useita yrityksiä sekä LUTin ja LABin opiskelijoita yhteen tuovia rekrytointi- ja työnantajatapahtumia. Vuosittain toistuvia tapahtumia ovat alkuvuodesta järjestettävä DuuniDay, sekä useammat Rekrypoint -tapahtumat ympäri vuoden, esimerkiksi syksyisin järjestettävä Projects & Part-time jobs. Lisäksi on mahdollista ostaa joustavampi Pop up Rekry palvelu, joka suunnitellaan yrityksen tarpeiden mukaan. Lisää tietoa järjestettävistä tapahtumista löydät linkin takaa.

Apuvoimia yhteistyön suunnitteluun

Firmatiimi toimii yritysten ja opiskelijoiden välisen yhteistyön edistäjänä. He ottavat myös yrityksiin päin puhelimitse yhteyttä esitelläkseen yhteistyömahdollisuuksia. Tulossa on lisäksi vuosikello, jonka avulla yritysten on jatkossa helpompi ajoittaa yhteydenottoja opiskelijayhteistyöhön liittyen.

BusinessMill tarjoaa apuaan liikeideasi kehittämiseen

TalentHUB Etelä-Karjala edistää kv-osaajien rekrytointia.