9.6.2020

10-vuotias Kaukaan Voiman biovoimalaitos merkittävin tekijä Lappeenrannan päästötavoitteen saavuttamisessa


Lehdistötiedote, Pohjolan Voima 8.6.2020

Kaukaan Voiman bioenergiaa käyttävä lämmön ja sähkön yhteistuotantovoimalaitos on kymmenvuotisen toimintansa aikana puolittanut Lappeenrannan kaukolämmön päästöt. Laitos tuottaa hiilidioksidineutraalia prosessihöyryä UPM Kaukaan tehtaille ja 85 prosenttia kaupungin kaukolämmöstä. Kaukaan Voiman osuus Lappeenrannan alueen päästötavoitteen saavuttamisessa on merkittävä.

– Teollisuuden ja yhteiskunnan kumppanuus Kaukaan Voiman biovoimalaitoksessa on osoittanut toimivuutensa ja mahdollistanut positiivisen ilmastokehityksen. Kaukaan Voima on ollut energia-alalla edelläkävijä hiilineutraalisuudessa. Kaukaan Voimalla ja sen omistajilla on yhteisenä tahtotilana hiilidioksidineutraalisuus, sanoo Kaukaan Voiman toimitusjohtaja Juha Kouki.

Hinku-kuntiin kuuluvan Lappeenrannan kaupungin tavoitteena on 80 prosentin päästövähenemä vuoteen 2030 mennessä. Suurin päästövähennys on saatu siirtymällä kaukolämmön tuotannossa bioenergiaan. Lappeenrannan kaupunki kilpailee parhaillaan finalistina Euroopan komission järjestämässä Euroopan vihreimmän kaupungin European Green Leaf Award -kilpailussa.

Maakaasun osuus väheni viidennekseen

Kaukaan Voiman biovoimalaitos on yksi suurimmista Suomen kiinteän puupolttoaineen käyttäjistä. Laitoksen polttoaine koostuu pääasiassa kuoresta, oksista, latvuksista ja pienpuusta, jota ei voida käyttää metsäteollisuuden ainespuuna. Uusiutuvien puuperäisten polttoaineiden osuus on 80 prosenttia, josta noin puolet on UPM Kaukaan tehdasalueen sivutuotteita.

Biovoimalaitoksella on ratkaiseva merkitys alueen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Biovoimalaitos korvasi valmistuessaan maakaasupohjaista UPM Kaukaan tehtaiden prosessilämmön ja Lappeenrannan Energian kaukolämmön tuotantoa.

– Voimalaitoksen myötä maakaasun osuus Lappeenrannan kaukolämmön polttoaineista väheni viidennekseen. Lappeenrannan kaukolämmön päästöt ovat noin puolet pienemmät kuin Suomessa keskimäärin, kertoo Lappeenrannan Energian toimitusjohtaja Reijo Kolehmainen.

– UPM tuottaa valtaosan käyttämästään energiasta niin, ettei siitä aiheudu fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Metsillä, uusiutuvalla energialla ja Lappeenrannassakin tuotettavilla puupohjaisilla tuotteilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemisessä, UPM:n Kaukaan paperitehtaan johtaja Matti Laaksonen toteaa.

Pohjolan Voima Oyj omistaa Kaukaan Voima Oy:stä 54 prosenttia ja Lappeenrannan Energia 46 prosenttia. Biovoimalaitos sijaitsee UPM Kaukaan tehdasalueella. UPM Kaukas tuottaa voimalaitoksen käynnissäpitopalvelut. Yhteistuotantovoimalaitos tuottaa prosessihöyryä ja sähköä UPM Kaukaan tehtaille sekä kaukolämpöä ja sähköä Lappeenrannan Energialle.

Lisätietoja:

Juha Kouki, toimitusjohtaja, Kaukaan Voima Oy, puh. 040 547 0692, juha.kouki@pvo.fi

Reijo Kolehmainen, toimitusjohtaja, Lappeenrannan Energia Oy, puh. 040 548 6360, reijo.kolehmainen@lreoy.fi

Matti Laaksonen, johtaja, UPM Kaukas paperitehdas, UPM, puh. +358 400 982 673, matti.j.laaksonen@upm.com