16.3.2023

Energiateollisuus ry ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Selvitysmiehen raportti avaa mahdollisuuden rakentaa tuulivoimaa myös Itä-Suomeen 

Tiedote. Julkaistu: 15.03.2023, 14:43
Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Työ- ja elinkeinoministeriön, puolustusministeriön ja ympäristöministeriön kutsuman selvitysmiehen kenraaliluutnantti evp. Arto Rädyn selvitys esittelee keinoja tuulivoiman ja Puolustusvoimien toimintojen yhteensovittamiseksi Itä-Suomessa. Selvitysmiehen esittämät toimenpiteet on pantava nopeasti täytäntöön. Samalla pitää jatkaa lisätoimien kartoittamista, jotta itäisen Suomen suurta investointipotentiaalia ei menetetä.

Tuulivoimalat vaikuttavat tutkien toimintaan. Nykyisellään tuulivoima onkin sijoittunut korostuneesti Suomen länsiosiin, jonne on ollut helpompi saada myönteinen lausunto Puolustusvoimilta. Alueellinen painottuminen aiheuttaa kuitenkin haasteita sähköverkolle, ja lisäksi se kasvattaa tuotannon vaihtelevuutta ja eriarvoisuutta kuntien välillä.

Yhdistykset pitävät hyvänä tutkahaasteen ratkaisemiseksi syntynyttä yhteistä tahtotilaa. Kyse ei ole vain tuulivoimainvestoinneista: tuulivoiman tuottama edullinen puhdas sähkö houkuttelee perässään miljardi-investointeja myös muuhun, esimerkiksi vetyyn perustuvaan, teollisuuteen.

"Tutkien ja tuulivoiman yhteensovittaminen on olennaista Suomen kilpaillessa merkittävän kokoisista investoinneista naapurimaiden kanssa", Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä sanoo. "Vetyhankkeissa puhtaan sähkön saatavuus ja edullisuus ovat Suomen keskeisin menestystekijä, ja tarvitsemme oman sähköjärjestelmämme vahvistamista myös hinnan pitämiseksi kohtuullisena tulevina vuosina".

Selvitysmies Räty esittelee raportissaan keinoja, joilla Puolustusvoimien toimintojen ja tuulivoiman yhteensovittamista voidaan edistää itäisessä Suomessa. Näistä tuulivoimatoimijoiden, puolustusvoimien ja valtiovallan yhteistoimintaryhmän perustaminen, sekä kompensaatiolain ja -menettelyjen määrittäminen tulisi toteuttaa ensi tilassa tulevalla hallituskaudella. Yhteistyöryhmä syventäisi eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja toimisi alustana kompensaatioratkaisujen etsinnälle. Kompensaatiolaki mahdollistaisi rakentamisen uusille alueille. Lisäksi Räty nostaa raportissaan esille tapoja edistää merituulivoiman rakentamista rannikoille.

"Räty on ansiokkaasti tehnyt konkreettisia, toteutettavissa olevia ehdotuksia. Rädyn työn tehtävänä oli katsoa Itä-Suomea, mutta mikä tärkeintä, moni ehdotuksista olisi sovellettavissa kaikkialla Suomessa, koska tuulivoiman ja puolustusvoimien toimintojen yhteensovittamisessa on haasteita myös muilla alueilla", kommentoi Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

"Myös merituulivoimaa edistävät ehdotukset ovat kannatettavia. Merituulivoima on nopeasti kehittyvä, todella suuren potentiaalin ala, minkä myös Räty on tunnistanut. Esimerkiksi merituulivoimaloiden kiinteistöveron kohtuullistaminen on pitkälle valmisteltu ja nopeasti toteutettava toimenpide", Mikkonen jatkaa.

Energiateollisuus ry ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry painottavat, että nyt valmistunut selvitys ei saa jäädä vain selvitykseksi, vaan Rädyn esittämät toimenpiteet tulee toteuttaa ripeästi ja ponnekkaasti. Työssä esitettyjen toimenpiteiden käynnistämisestä ja työn jatkamisesta, joka oli yksi Rädyn ehdotuksista, tulee kirjata linjaus myös seuraavaan hallitusohjelmaan.

On tärkeää saada vihreän siirtymän mukanaan tuomia investointeja Itä-Suomeen, sillä tuulivoimapuistot tuovat kunnille kiinteistöveroja, vuokratuloja ja uusia työpaikkoja. Itä-Suomi on pidettävä elinvoimaisena ja investointeja houkuttelevana alueena, jotta se pysyy myös asuttuna. Se on tärkeää koko Suomen turvallisuuden kannalta.

"Itärajan läheiset kaupungit, korkeakoulut ja yritykset haastavat tulevan hallituksen ja kansanedustajat ottamaan selkeän kannan, miten varmistetaan itäisen Suomen teollisuuden kilpailukyky, puhtaan energian saanti ja vetytalouden miljardiluokan investointien toteutuminen. Tämä on asia, jota ei voi jättää yksin puolustusvoimien sisällä ratkaistavaksi vaan edellyttää valtioneuvoston strategisen tason päätöksiä”, linjaavat Suomen Vetylaakso ry:n perustajakaupunkien puolesta Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva ja Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen.

Lisätiedot:

Anni Mikkonen, toimitusjohtaja Suomen Tuulivoimayhdistys ry, puhelin 040 771 6114
Jukka Leskelä, toimitusjohtaja Energiateollisuus ry, puhelin 050 593 7233
Markku Heinonen, kehitysjohtaja Suomen Vetylaakso ry, puhelin 040 581 1998

Lue TEM:n tiedote
Lue raportti: Itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen tehostaminen

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) on tuulivoima-alan edunvalvontajärjestö, joka kokoaa yhteen tuulivoima-alasta kiinnostuneita yksityishenkilöitä, yrityksiä ja muita tahoja. Vuonna 1988 perustettu yhdistys jakaa tietoa, ja tukee tuulivoima-alan kehitystä ja toimintaa Suomessa. STY:llä on yli 200 yritysjäsentä ja noin 200 henkilöjäsentä, joiden yhteinen tahtotila on edistää tuulivoimarakentamista. Yritysjäsenet edustavat lukuisia eri toimialoja.