7.5.2024

Etelä-Karjalaan on perustettu ympäristöpalkinto Haku alkaa 7.5.2024 

Etelä-Karjalaan on perustettu ympäristöpalkinto. Sen tavoitteena on edistää vihreää siirtymää maakunnassa, nostaa esiin paikallista ympäristöosaamista ja lisätä paikallisten ympäristötekojen julkisuutta.

Palkinnon suuruus on merkittävä eli voittaneelle ehdotukselle luovutetaan 10 000 euroa.

Palkinnon ovat perustaneet OP Kaakkois-Suomi, Lappeenranta-Saimaa Rotaryklubi, LUT-yliopisto, Lappeenrannan kaupunki, Imatran kaupunki, Etelä-Karjalan kauppakamari, sanomalehti Etelä-Saimaa ja Etelä-Karjalan Yrittäjät. Palkintoa on myös rahoittamassa Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiö. Idea palkinnosta on tullut Rotaryklubilta.

Tämä maakunta tuottaa runsaasti innovaatioita kestävään kehitykseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja vihreään siirtymään. Ne ansaitsevat tulla huomatuiksi ja tunnetuiksi. Tuntuvalla palkinnollamme haluamme nostaa esiin parhaasta parhaan, toteaa kilpailua Rotaryklubissa ideoinut Mikko Heikkilä.

Palkinnon jakamisesta päättää palkintolautakunta, jossa on edustaja kustakin palkinnon perustaneesta organisaatiosta. Kilpailua varten on laadittu säännöt, joiden perusteella kilpailuehdotuksia arvioidaan.

− Kilpailu pidetään mahdollisimman laajana, toteaa kilpailulautakunnan puheenjohtaja Mika Peltonen.

Siihen voivat osallistua esimerkiksi yksityishenkilöt, yritykset, järjestöt, innovaatiot, yhteistyöprojektit tai hyödynnetyt opinnäytteet.

Palkittavan kohteen tulee olla konkreettinen ja jo toteutettu.

Palkintoehdotusten haku alkaa 7.5.2024 ja päättyy 16.6.2024. Palkintoehdotukset jätetään hakulomakkeella osoitteessa https://etela-karjalankauppakamari.fi/ymparistopalkinto2024

Palkinnon saaja julkistetaan 29.8.2024 Lappeenrannan kaupungin Greenreality-karnevaalissa.

Lisätiedot:

Mika Peltonen
Puh. 040 513 4490

Mikko Heikkilä
Puh. 0400 853 993