12.8.2020

INCROBB-hanke etsii piilo-osaamista ja ideoita tekstiilinkierrätykseen

Helmikuussa 2020 on käynnistynyt Inclusive cross-border business networking of tomorrow (INCROBB) -hanke. Hankkeessa kehitetään ja vahvistetaan suomalaisten ja venäläisten PK-yritysten ja alueellisten toimijoiden yhteistyötä Kaakkois-Suomen ja Pietarin alueilla. Lisäksi pyritään löytämään alueella olevaa piilo-osaamista paikallisten PK-yritysten ja toimijoiden käyttöön.

Kysely yrityksille käynnissä

Hankkeen alkuvaiheessa kartoitetaan mahdollisia esteitä rajat ylittävälle yritysyhteistyölle. Asiaa taustoittava kysely on jo toteutettu venäläisille PK-yrityksille. Vastauksia on saatu n. 150 yritykseltä. Suomalaisille PK-yrityksille tehdään samansisältöinen kysely. Kyselyyn voi vastata, jos yrityksellä on jo kokemusta rajat ylittävästä yhteistyöstä tai myös jos kokemusta ei ole. Kyselyyn toivotaan mahdollisimman runsasta osallistumista. Linkki on avoinna 31.8.2020 saakka.

Linkki kyselyyn

Kiertotalous

Hankkeessa etsitään myös yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita hyödyntämään kierrätystekstiiliä materiaalina tai tuotteina, ideoimaan uusia kierrätysmenetelmiä, tai haluavat antaa vaikkapa kierrätysmateriaalista valmistettuja liikelahjoja. Sen lisäksi, että hankkeen aikana etsitään ideoita, etsitään myös piilo-osaamista (hidden experts) kierrätystekstiilien hyödyntämiseen liittyen. Osaajista kootaan työporukka, joten anna ideasi piilo-osaajien käyttöön. Yritys voi hyödyntää maksuttomasti työpanosta ja osaamista ideaan liittyen, ja luonnollisesti tehdään salassapitosopimus. Esim. käytöstä poistetuista kylpypyyhkeistä voitaisiin suunnitella ja valmistaa pyyhkeitä lemmikkieläinten kuivaukseen.

Tekstiilinkierrätysasiassa olethan yhteydessä:
projektipäällikkö Jaana Hallberg/SaimaanVirta ry, jaana.hallberg@saimaanvirta.fi, p. +358 50 325 4270


Lisätietoja hankkeesta / further information:

https://www.sefrcbc.fi/wp-content/uploads/sites/6/2020/02/KS1903-INCROBB-portfolio_fi.jpg

Facebook: Incrobb

Projektipäällikkö/ Project manager Igor Dyukov, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT/ LUT University, p. +358 50 452 3191, igor.dyukov@lut.fi

Toiminnanjohtaja Eija Palsinajärvi-Äikäs, SaimaanVirta ry, p. +358 44 735 6241, eija.palsinajarvi-aikas@saimaanvirta.fi

Hanke rahoitetaan Kaakkois-Suomi -Venäjä 2014-2020 CBC yhteistyöohjelmasta ja tämän suomalais-venäläisen yhteishankkeen päätoteuttajana on Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT. Hankekumppaneina ovat SaimaanVirta ry ja Etelä-Karjalan Yrittäjät ry sekä venäjän puolelta Pietarin ammattikorkeakoulu ja Pietarin kauppakamari.