18.4.2024

Kivisalmen pumppaamo toimii jälleen täydellä teholla

Lappeenrannan Kivisalmen pumppaamon teho on palautettu 18.4.2024 ennalleen. Vettä virtaa nyt pumppaamon läpi jälleen kymmenen kuutiota sekunnissa. Pumppaamon teho laskettiin puoleen syksyllä 2023. Syynä oli turvallisuus ja energiansäästö.

Pumpatun vesimäärän väheneminen näkyi virtauksen pienenemisenä pumpun alapuolella ja virtaamien heikkenemisenä laajemmalla alueella. Talvella se vaikutti selvästi jääoloihin. Sulan veden alue ja heikon jään alueet pienenivät merkittävästi.

Kivisalmen pumppaamon vaikutuksia veden laatuun tarkkaillaan kerran kuukaudessa neljällä näytepisteellä. Pumppaustehon pienentämisellä talviaikaan ei ole merkittävää vaikutusta, kertoo kaupungin vesistöasiantuntija Raija Aura.

"Virtaaman pienentämisellä ei havaittu vaikutuksia veden laatuun talven aikana"

Pumppaamo osoittautunut tehokkaaksi Pien-Saimaan vedenlaadun parantamisessa

Kivisalmen pumppaamo siirtää vettä Taipalsaaren tien ali rakennetun syvän tunnelin kautta. Pumppaamon tavoitteena on vauhdittaa veden virtaamaan ja veden vaihtuvuutta ja sen avulla parantaa Läntisen Pien-Saimaan veden laatua.

Kivisalmen pumppaamo käynnistettiin helmikuussa 2015. Veden laatu Läntisellä Pien-Saimaalla on parantunut selvästi pumppaamon käynnistymisen jälkeen. Ravinnepitoisuudet ovat alentuneet selvästi erityisesti pumppaamon lähialueilla. Vesi on myös kirkastunut ja levähaitat ovat vähentyneet. Pumppaamon lisäksi Pien-Saimaalla on toteutettu myös muita kunnostustoimenpiteitä, kuten kosteikkojen rakentamisia valumavesien ehkäisemiseksi.

Lisätietoja:

Raija Aura, vesistöasiantuntija, Lappeenrannan kaupunki
Puh: 040 5843278, raija.aura@lappeenranta.fi