2.9.2020

Lappeenrannan hulevesiä puhdistetaan kemikaalittomasti shungiitin avulla

Lappeenrannan kaupungin hulevesien käsittelyssä on käynnistymässä uusi aika. Hulevesien käsittelyssä kokeillaan uutta menetelmää sekä uusia materiaaleja puhdistaa hule- ja valumavesiä kemikaalittomasti shungiittisuodattimilla. Menetelmä ja suodatinmateriaali perustuvat EM-teknologian ja shungiittimineraalin hyödyntämiseen valumavesien haitta-aineiden pidättämisessä.

”EM-teknologia on mikrobipohjainen ratkaisu, jossa mikrobien tehtävä on tehostaa ympäristön itsensä kykyä käsitellä ja sitoa ravinteita ja haitallisia aineita. Shungiitin tehtävänä on poistaa öljyjä, raskasmetalleja ja hajuhaittoja. Shungiitti on hiilipitoinen mineraali, jota esiintyy ainoastaan muutamassa paikassa maailmassa. Suurin shungiitti-esiintymä on Petroskoin alueella Venäjän Karjalan tasavallassa” kertoo professori Satu-Pia Reinikainen LUT-yliopistosta.

Projektin perusidea on yhdistää nämä kaksi komponenttia, EM-teknologia ja shungiittimineraali, erilaisiin sideaineisiin ja muodostaa yksinkertaisia ja helposti vaihdettavia suodattimia sekä testata niitä erilaisissa ympäristöissä. Tavoitteena testauksessa on päästä aina kolmannen sukupolven suodattimiin asti. Testialueita on Lappeenrannassa kaksi ja Pietarissa neljä.

Sammonlahden hulevesikosteikolle on asennettu suodatin heinäkuussa. Toinen suodatin asennetaan syyskuussa valtatie 6 Myllykeskuksen ja Viipurintien väliseen ramppiin. Menetelmä on kehitetty Lappeenrannan seudun ympäristötoimen koordinoimassa kansainvälisessä hankkeessa. Vastaavanlaiset koejärjestelyt ovat meneillään myös Pietarissa.

Hanke on ENI-ohjelman Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelman rahoittama kolmevuotinen hanke. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kumppaneina hankkeessa ovat Suomessa LUT-yliopisto ja Venäjällä SC Minerals Pietarissa ja geologian instituutti (KarRC RAS) Petroskoista. Hanke käynnistyi 1.3.2019.

Lisätietoja:

Ville Reinikainen, projektipäällikkö
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
p. 040 593 1403, ville.reinikainen(at)lappeenranta.fi

Satu-Pia Reinikainen, professori
LUT-yliopisto
p. 040 3539036,
satu-pia.reinikainen(at)lut.fi