14.12.2020

Lappeenrannan kaupunginvaltuusto hyväksyi ilmasto-ohjelman vuosille 2021-2030

Ilmasto-ohjelmaa toteutetaan yhdessä asukkaiden ja yritysten kanssa. Lappeenrannan kaupunki tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.

Päästäkseen tähän tavoitteeseen Lappeenrannan kaupunki tekee määrätietoista ilmastotyötä, joka pohjautuu kaupunkistrategiaan ja jonka suunnitteluväline on ilmasto-ohjelma.

Ohjelma sisältää yleisen tavoiteosan, toimenpide-ehdotukset sekä ilmastoriskien ja sopeutumisen hallinnan ohjelman.

Lappeenrannan kaupungin ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen avaa ohjelmaa.

– Hiilineutraalisuus tarkoittaa, että alueen päästöt ja nielut sekä kompensaatiot ovat tasapainossa, hän sanoo.

– Laskennan mukaan tämä tarkoittaa, että päästöjä tulee vähentää noin 200 kt (- 80 %) ja nielujen/kompensaatioiden tulee olla noin 100 kt vuonna 2030.

Ohjelmalla on selkeät tavoitteet ja sen toteutumista seurataan.

– Ilmasto-ohjelmassa asetetaan kokonaistavoite ja sen toteuttamiseksi toimenpide-ehdotuksia, Räsänen sanoo.

– Toimenpide-ehdotukset on luokiteltu seurantaa varten eri sektoreihin pääosin kansainvälisen päästöluokittelun mukaisesti.

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma koskee koko Lappeenrannan alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä taakanjakosektorilla eli asukkaiden, palveluiden ja päästökaupan ulkopuolisten yritysten toimintaa.

– Toimenpiteiden toteuttamista seurataan Ilmastovahti-nimisen sivuston avulla, Räsänen kertoo.

– Ilmastovahti julkaistaan ilmasto-ohjelman hyväksymisen jälkeen helmikuussa 2021.

Lisäksi päästökehitystä seurataan ulkopuolisten toimijoiden tekemien päästölaskentojen avulla (CO2- raportti, LCA Consulting Oy, Suomen Ympäristökeskus).

Miksi ilmasto-ohjelmaa tarvitaan?

Lappeenrannan kaupunki on nimennyt itsensä Suomen ilmastopääkaupungiksi. Titteli perustuu Maailman Luonnonsäätiön nimityksiin. Pelkkä nimike ei kuitenkaan riitä.

– Brändi tarvitsee tuekseen suunnitelmallista ilmastotyötä ja tekoja asian etenemiseksi, Räsänen sanoo.

– Myös kaupunkien välinen kilpailu edellyttää aktiivista ilmastotyötä. Moni muukin suomalainen kaupunki tavoittelee hiilineutraalisuutta ennen vuotta 2030.

Ilmastonmuutosta hidastavat toimenpiteet lisäävät alueen elinvoimaa, työpaikkoja sekä kaupungin viihtyisyyttä. Lappeenranta on onnistunut teoissa vakuuttavasti. Tästä todisteena on muun muassa syksyllä saatu voitto EU-komission Euroopan vihrein alle 100 000 asukkaan kaupunki (Green Leaf 2021) -kilpailussa.

Ilmasto-ohjelman toteutumista seurataan vuosittain ja sen seuranta kytketään Lappeenranta strategian seurantaan. Ilmasto-ohjelmaa tarkistetaan seuraavan kerran seuraavan valtuustokauden puolivälissä eli vuosina 2023-2024.


Lisätiedot:

Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen,
Lappeenrannan kaupunki
040 081 5284, ilkka.rasanen(at)lappeenranta.fi

Kuva:

Liikenne on Lappeenrannan suurin ilmastopäästöjä aiheuttava sektori. Kuvassa biokaasubussi.