30.7.2020

Lappeenrannan paikallisliikenteessä kokeillaan ympäristöystävällistä sähköbussia elokussa

Lappeenrannan kaupunki ottaa sähköbussin kokeiluun paikallisliikenteessä. Volvon 7900E-sähköbussi on ajossa 4.-14.8. välisenä aikana ja sitä kokeillaan mahdollisimman monella paikallisliikenteen linjalla. Kyseessä on 12 metriä pitkä täysmatalalattiainen täyssähköbussi, jonka käytävillä ei ole portaita ollenkaan.

Kaupungin joukkoliikennepäällikkö Terhi Kosken mukaan hiilineutraalisuuteen pyrkivä Suomen ilmastopääkaupunki Lappeenranta haluaa tuottaa ja kehittää ympäristöystävällisiä joukkoliikennepalveluja.

- Pyrimme siirtymään vähitellen vähäpäästöisempään joukkoliikenteeseen paikallisliikennealueella. Lyhytaikaisella kokeilulla haluamme saada kokemusta sähköbussin käytöstä paikallisliikenteessä sekä samalla arvokasta tietoa eri käyttövoimien soveltuvuuden vertailua varten.

- Sähköbussit vähentävät merkittävästi kaupunkiympäristön päästöjä. Ne ovat myös matkustajaystävällisiä, sillä sähköbussi on tavalliseen dieselkäyttöiseen bussiin verrattuna esimerkiksi hiljaisempi ja avarampi.

Direktiivi lisää tulevaisuudessa nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta julkisessa liikenteessä

Sähköbussin kokeilu liittyy EU:n puhtaita julkisia ajoneuvohankintoja koskevaan direktiiviin (Clean Vehicle Directive, CVD), jonka vaatimuksia tulee soveltaa elokuusta 2021 alkaen.

- Direktiivin tarkoituksena on lisätä nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta julkisissa ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa. Direktiivin kansallinen lainsäädäntö ei ole vielä valmis, mutta tulee vaatimaan myös sähkökalustoa, Terhi Koski avaa.

Kaupunki on direktiiviä ajatellen käynnistänyt joukkoliikenteen käyttövoimaselvityksen, jota Traficom rahoittaa. Selvitys tulee vaikuttamaan myös tuleviin joukkoliikennettä koskeviin kilpailutuksiin direktiivin kansallisen lainsäädännön valmistuttua.

- Pyrimme selvittämään eri käyttövoimien, kuten sähkön, maa-/biokaasun ja uusiutuvan dieselin, eroavaisuuksia sekä soveltuvuutta Lappeenrannan joukkoliikenteeseen.

Lappeenrannan joukkoliikenne kattaa paikallisliikenteen, lähiliikenteen sekä koulukuljetukset. Näistä paikallisliikenne on matalalattiakalustolla ajettavaa liikennettä. 1.7.2020 alkaneella paikallisliikenteen sopimuskaudella on liikenteessä 17 autoa, joista kaksi on biokaasulla toimivia ja loput dieselkalustoa.

- Järjestämme selvitykseen ja tuleviin kilpailutuksiin liittyen markkinavuoropuhelun 1.9.2020 käyttövoimaselvityksestä ja liikennöintihankinnoista kiinnostuneille toimijoille. Sen avulla pyritään selvittämään toimijoiden tarjoamia mahdollisuuksia käyttövoimiin liittyen ja tulevien kilpailutusten periaatteita. Haluamme myös kuulla toimijoiden mielipiteitä näihin liittyen. Kutsu markkinavuoropuheluun on julkaistu HILMA-verkkopalvelussa.

- Nykyisen paikallisliikennesopimuksen aikana 2020-2026 ei kuitenkaan voida vielä siirtyä sähkökalustoon, joten sähkökäyttöisiä ajoneuvoja lienee tulossa paikallisliikenteeseen vasta sen jälkeen, Koski kertoo.

Kuva: Sähköbussi. Volvo Finland Ab.

Lisätietoja:

Joukkoliikennepäällikkö Terhi Koski
puh. 040 651 5599, terhi.koski(at)lappeenranta.fi