23.3.2020

Lappeenrannan uuden ilmasto-ohjelman 2021-2030 laatiminen etenee


Lappeenrannan kaupunki valmistelee ilmasto-ohjelmaa seuraavalle kymmenelle vuodelle. Ohjelman tavoitteena on tehdä Lappeenrannasta hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Käytännössä ohjelmassa tavoitellaan 80 % päästövähennystä ja 20 %:n nielu- ja kompensaatioratkaisua. Ohjelma sisältää toimenpiteitä energia-, liikenne-, rakennus-, jätehuolto- sekä maa- ja metsätalouden sektoreilla. Lisäksi toimenpiteitä toteutetaan kestävän kulutuksen sektoreilla. Toimenpide-ehdotuksia on kerätty niin asukkailta kuin myös yrityksiltä.

Lappeenrannan kaupungin ilmasto-ohjelman päivitykseen liittyvät työpajat ovat pyörähtäneet käyntiin. Kaupungin asukkaat ovat voineet osallistua liikenteeseen keskittyneeseen työpajaan ja laajempaan asukastyöpajaan. Myös LUT-yliopiston opiskelijoille on pidetty liikenteentyöpaja. Työpajoissa on keskusteltu sekä tuotettu ehdotuksia eri toimenpiteistä, joilla päästään kohti hiilineutraalia Lappeenrantaa. Yhteensä osallistujilta on saatu yli 40 ehdotusta toimenpiteiksi.

Ilmasto-ohjelman laadintaa on jatkettu teemakohtaisilla työpajoilla. Energia ja energiajärjestelmät -työpajassa työskenneltiin 11.3. Lisäksi teemakohtaisia työpajoja on järjestetetty hiilinieluista ja kompensaatioista, sekä rakennuksista ja rakentamisesta 17.3. Ilmasto-ohjelman ja tiekartan työpaja yrityksille järjestettiin 23.3. Toimenpideohjelma valmistuu huhtikuussa 2020 ja yhteenvetotyöpaja järjestetään 1.4.

Työpajat toteuttaa LCA Consutling Oy yhdessä Lappeenrannan kaupungin Greenreality-palveluiden kanssa.

Ilmasto-ohjelman valmistumista voi seurata osoitteessa https://www.greenreality.fi/greenreality-lappeenrannassa/strategia/uuden-ilmasto-ohjelman-valmistelu