11.3.2024

Lappeenranta ja suurimmat yritykset alueelliseen yhteistyöhön ilmastonmuutosta vastaan – taustalla Lappeenrannan valinta EU:n kaupunkimissioon

Lappeenrannan kaupunki ja suuret alueelliset yritykset aloittavat yhteistyön hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi. Kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Yhteistyön taustalla on Lappeenrannan valinta mukaan Euroopan unionin hiilineutraalien ja älykkäiden kaupunkien ohjelmaan. Vuonna 2022 Euroopan komissio valitsi tähän niin kutsuttuun kaupunkimissioon Lappeenrannan lisäksi Suomesta myös Espoon, Helsingin, Lahden, Tampereen ja Turun kaupungit.

Yhteistyön käynnistämiseksi Lappeenrannassa perustetaan oma transitiotiimi, jonka puheenjohtajana toimii vs. kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen.

− Transitiotiimi edistää paikallista ilmastoyhteistyötä ja vahvistaa näin koko Etelä-Karjalan vihreän siirtymän osaamiskeskittymää. Lappeenrannan pääsy osaksi EU:n kaupunkimissiota lisää koko alueemme näkyvyyttä Euroopassa.

Seuraavaksi jokainen hiilineutraalien ja älykkäiden kaupunkien ohjelmaan osallistuva kaupunki laatii ilmasto-ohjelman toimenpideosan, kasvihuonekaasupäästölaskennan, investointisuunnitelman sekä ilmastosopimusasiakirjan.

Transitiotiimissä monipuolisesti eri alojen toimijoita

Transitiotiimin jäsenillä on monipuolista asiantuntijuutta, sillä mukana on laaja joukko eri alojen yrityksiä ja toimijoita. Transitiotiimiin kuuluvat Lappeenrannan kaupungin lisäksi Etelä-Karjalan hyvinvointialue, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Karjalan Osuuskauppa, Fiber-X, Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy, LAB-ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan Energia Oy, Lappeenrannan Toimitilat Oy, LUT-yliopisto, Danfoss Editron Oy, Metso Outotec Oy ja Switch Engineering Oy.

Lappeenrannan kaupungin ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen iloitsee, että transitiotiimiin on lähtenyt mukaan monipuolisesti kaupunkilaisten arkeen liittyviä toimijoita, kuten alueellinen vähittäiskauppa ja hyvinvointialue.

– Transitiotiimin laaja jäsenkunta osoittaa, että alueellinen ilmastotyö kiinnostaa paikallisia yrityksiä ja toimijoita. Tämänkaltainen yhteistyöverkosto tarjoaa mahdollisuuden jakaa lisää oppeja ja ideoita toimijoiden kesken. Kaikki mukana olevat toimijat voivat samalla oppia toisiltaan.

Lisäksi transitiotiimin jäsenet voivat esittää kaupungille toiveita alueen ilmastotyöhön liittyvistä toimenpiteistä. Tiimiin voi myös vielä ilmoittautua mukaan. Transitiotiimin toimintaa ja teemoja esitellään 14.3. järjestettävässä aloitustilaisuudessa.

Lisätietoja:

Lappeenrannan kaupunki

Ilkka Räsänen, ympäristöjohtaja
Puh: 040 081 5284, ilkka.rasanen@lappeenranta.fi

Petri Kero, ilmastokoordinaattori
Puh: 040 653 0508, petri.kero@lappeenranta.fi