15.12.2020

LCA Consulting on mukana Metsäkeskuksen Kaakon puurakentaminen kasvuun - hankkeessa

Kaakon puurakentaminen kasvuun -hankkeen tavoitteena on edistää puutuotteiden käyttöä Kaakkois-Suomen rakentamis- ja infrahankkeissa, edistää osaamista ja yritystoimintaa sekä tarjota tietoa puurakentamisen hankkeiden eri vaiheisiin. Hanke tukee erityisesti Kaakkois-Suomessa valmistettujen puutuotteiden laajempaa käyttöä.

Hankkeen toimenpiteinä on muun muassa aktivoida kuntia ja alueen yrityksiä yhteistyöhön, edistää ekoasumisalueita, tuottaa puutuotteille ympäristöselosteita ja rakennuksille hiilijalanjälkilaskentaa sekä tuoda esille puun rakennuskäytön terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Hanke tarjoaa erilaisia työkaluja tiedonjakoon ja verkostoitumiseen. Julkisten rakennuskohteiden vaiheita sekä niiden tuote- ja palvelutarjontaan liittyviä yrityksiä voi seurata kartalta. Puurakentamista varten on pian avautumassa valtakunnallinen puutuotteiden hakupalvelu, joka on maksuton sekä ilmoittajille että käyttäjille. Lisäksi hankekumppanit voivat hyödyntää tietopankkina ja verkostoitumisen alustana toimivaa tiimitilaa.

LCA Consulting on mukana hankekumppanina ja tuo oman panoksen Kaakon puutuoteverkoston muodostamiseen. LCA Consultingin tuo myös asiantuntemuksen kautta tietoa vähähiilisistä tuotteista ja rakentamisesta, LCA Consulting laskee mm. rakennusten ja tuotteiden hiilijalanjälkiä.

– Hanke on mielenkiintoinen, sillä tiedonjaon ja verkostotoiminnan kautta voidaan Kaakossa lisätä tietoutta vähähiilisestä rakentamisesta ja edistää paikallisten vähähiilisten tuotteiden ja yritysten toimintaa, sanoo projektipäällikkö Heli Kumpulainen.

Lue Kaakon puurakentaminen kasvuun- hankkeen tavoitteista, toimenpiteistä ja tapahtumista lisää täältä: https://www.metsakeskus.fi/kaakon-puurakentaminen-kasvuun

Ilmoituslomake puutuotteiden hakupalveluun: https://www.puuteollisuusyrittajat.fi/ilmoita


Lue lisää LCA Consultingin hiilijalanjälkipalveluista: https://lca-consulting.fi/yritykset/hiilijalanjalki/