4.12.2020

Monipuolinen työkalupakki energiatehokkuustoimenpiteiden arviointiin

Rakennusten energiatehokkuus on strategisesti tärkeää, sillä ne muodostavat 40 % energian kulutuksesta ja 36 % EU-alueen hiilidioksidipäästöistä. Teknisesti on mahdollista vähentää energian kulutusta jopa 50-70 %, joten asiaan liittyvistä taloudellisista esteistä ylipääsy auttaa lisäämään energiatehokkuusinvestointeja ja samalla vähentää ilmastovaikutuksia sekä luo vihreää kasvua. Laajamittaisten korjausten tekeminen olemassa oleviin rakennuksiin on täytettävä asetettu minimitasovaatimus energiankäytön osalta. Kaikkien uusien rakennusten energiakulutuksen tulee olla lähes nollaenergiatasolla vuoteen 2020 mennessä.

Energiatehokkuustoimenpiteiden kannattavuuden arviointi on haasteellista. EFFECT4buildings-projektin tavoite on lisätä olemassa olevassa rakennuskannassa toteutettavia energiatehokkuustoimenpiteitä, joten projektin keskeisen kohderyhmän muodostavat kiinteistöpäälliköt. EFFECT4buildings yhdistää Itämeren alueen julkisten kiinteistöjen omistajat sekä ratkaisujen tarjoajat. Työkaluja ja menetelmiä on kehitetty yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa hyödyntäen todellisia käytännön esimerkkitapauksia

EFFECT4buildings -projektissa ovat mukana seitsemän Itämeren ympäristön valtiota. Lappeenranta on projektissa mukana Lappeenrannan seudun ympäristötoimen / Greenreality- palveluiden kautta. Muut mukana olevat partnerimaat ovat Ruotsi (lead partner), Norja, Tanska, Puola, Eesti ja Latvia. Projekti on toteutettu Itämeren alueen Interreg-ohjelman 2014-2020 tuella (Euroopan aluekehitysrahasto).

Työkalupakki ohjeineen on nyt julkaistu kaikkien käytettäväksi

Projektin tuloksena on luotu kattava työkalupakki laskenta- ja arviointityökaluja, joiden avulla rakennusten energiatehokkuustoimenpiteitä pystytään perustelemaan ja tuottamaan helposti ymmärrettävää visuaalista dataa päätöksenteon tueksi.

Työkalupakin sisältö esitellään ja käydään kattavasti läpi yhteisessä oppaassa, joka on saatavilla myös suomeksi (linkki tässä). Opas sisältää analyyttisen läpileikkauksen jokaisen työkalun ominaisuuksista energiatehokkuustoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Opas kuvaa myös täsmällisesti työkalujen yhdistämismahdollisuudet, sillä päätöksentekijöiden vakuuttaminen toimenpiteiden taloudellisesta kannattavuudesta ja toteutettavuudesta edellyttää vankkoja perusteluita ja työkalupakin monipuolista hyödyntämistä.

Opas pureutuu jokaisen työkalun kohdalla keskeisiin haasteisiin, jotka työkalun avulla pyritään ratkaisemaan. Työkalujen yksilölliset toiminnallisuudet kerrotaan seikkaperäisesti visuaalisten kuvien, kaavioiden ja esimerkkien avulla. Oppaasta pääsee helposti linkkien kautta siirtymään itse työkaluihin, niistä laadittuihin lomakepohjiin ja muuhun yksilöivään ohjeistukseen.

Opas esittelee seuraavat EFFECT4buildings -projektin tuottamat työkalupakin työkalut:

Taloudelliset kannattavuuslaskelmat

Niputtaminen

Päätöksentekijöiden vakuuttaminen

Rahoitus

Energiatehokkuussopimus

Monisopimusmalli

Vihreä sopimusmalli

Tuottajakuluttajuus

Teknologiset ratkaisut

Projektin tuloksena on syntynyt myös laaja joukko toimenpidesuosituksia, joiden tarkoitus on koota projektin havaitsemat keskeiset haasteet ja ehdottaa muutoksia energiatehokkuusinvestointien toteuttamisperiaatteisiin. Näiden suositusten avulla päättäjien on mahdollista kehittää toimintaa edelleen niin EU:n, Itämeren alueen kuin myös kansallisella ja paikallisella tasolla.

Linkki suomenkieliseen oppaaseen tässä.

Linkki englanninkieliseen oppaaseen on tässä.

Linkki toimenpidesuosituksiin on tässä.

Lue myös E4B magazine, jossa on runsaasti monipuolisia artikkeleita, linkki tässä.

Toivomme materiaalille paljon aktiivista käyttöä energiatehokkuustoimenpiteiden toteuttamisessa!


Lisätietoja:

Ilkka Räsänen ilkka.rasanen@lappeenranta.fi

Tanja Nyholm tanja.nyholm@lappeenranta.fi

Matti Pylkkö matti.pylkko@lappeenranta.fi