12.2.2024

Myllylammen kosteikon rakentaminen käynnistyy 12.2.2024.

Lappeenrannan kaupunki ja Pien-Saimaan suojeluyhdistys ry käynnistävät Lappeenrannan Rutolassa Myllylammen kosteikon rakentamisen 12.2.2024. Rakentamisurakka kestää arviolta noin 5 viikkoa. Kosteikon toteutusta rahoittaa Lappeenrannan kaupunki ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Rahoituspohja on saatu eduskunnan joululahjarahoituksena Ari Torniaisen avustuksella.

Kosteikon avulla tehostetaan valumavesien hallintaa ja ehkäistään ulkoisen kuormituksen päätymistä Myllylampeen ja Pien-Saimaaseen, kertoo projektipäällikkö Simo Sihvo Lappeenrannan kaupungilta.

− Kosteikko sitoo valuma-alueelta kulkeutuvaa kiintoainetta ja ravinteita rakenteisiin ja kasvillisuuteen. Kosteikon suunnittelussa on otettu huomioon alueen monimuotoisuuden turvaaminen ja eliöiden ja olioiden elinolosuhteiden parantaminen.

Raivaustöistä vesialueiden muodostamiseen

Rakennusurakan kahden ensimmäisen viikon aikana alueelta merkitään ja poistetaan puita ja pintakasvillisuutta sekä jäädytetään maaperää. Raivaus- ja jäädytystyön jälkeen käynnistetään vesialueiden ja saarien muodostaminen.

− Vesialueiden muodostaminen käynnistyy kosteikon purkupisteen alueelta ja etenee tulouomaa kohden. Kaivuutyön valmistuttua muodostetaan nykyiseen ojauomaan pengerrakenne, joka ohjaa veden kosteikolle tasaisesti, selventää Sihvo.

Urakka päättyy ympäristön maisemointiin, joka toteutetaan lumien sulamisen jälkeen kesällä 2024.

Lappeenrannan kaupungin logoGreenreality logoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo


Simo Sihvo, projektipäällikkö
Puh: 0406473389, simo.sihvo@lappeenranta.fi