24.1.2024

Myrsky ja maanomistajat yhteistyöhön aurinkovoimahankkeen toteuttamiseksi Lappeenrannassa

Myrsky Energian tiedote

Myrsky Energia on ostanut lappeenrantalaisen Raiwo Oy:n koko osakekannan. Paikallisten maanomistajien kehittämän aurinkovoimapuiston suunniteltu teho on 30 megawattia.

Suomalainen uusiutuvan energian yhtiö Myrsky on ostanut 30 megawatin aurinkovoimahankkeen paikallisilta maanomistajilta. Noin 40 hehtaarin suuruinen hankealue sijaitsee 20 kilometriä Lappeenrannasta etelään, lähellä Kälvelän kylää.

Aurinkovoimahanke on parhaillaan suunnittelu- ja luvitusvaiheessa. Paikallisten maanomistajien perustama hankeyhtiö on vastannut niin alueen maanvuokrasopimuksista, luontoselvityksestä kuin sähköliittymän saatavuudesta.

Kaupan myötä Myrsky jatkaa hankkeen luvitusta ja aloittaa teknisen suunnittelun. Hankeyhtiö vastaa aurinkovoimapuiston rakentamisesta, rahoittamisesta ja sähköntuotannosta.

– Tämä on meille iso askel kohti aurinkovoiman tuotantoa. Erityisen iloisia olemme hankkeen maanomistajalähtöisyydestä, sillä yrityskauppa konkretisoi sen, miten yhteistyö ja paikallisuus ohjaavat toimintaamme, sanoo Myrskyn toimitusjohtaja Heidi Laurila.

Myrskyn tavoitteena on jättää hankkeen suunnittelutarveratkaisu Lappeenrannan kaupungille alkuvuoden aikana ja saavuttaa rakentamisvalmius viimeistään syksyllä.

– Kaupunki on ollut hyvin myötämielinen hankkeelle, joka tukee myös Etelä-Karjalan hiilineutraaliustavoitetta. Olemme tyytyväisiä, että työtämme jatkaa kotimainen toimija, jonka kanssa neuvottelut etenivät mutkattomasti ja joka tekee pitkäjänteistä työtä uusiutuvan energian tuottamiseksi, kertoo paikallinen maanomistaja ja hankkeen kaikkien maanomistajien edustaja Ari Alajääski.

Myrsky Energian toiminnan painopiste on tuuli- ja aurinkovoimassa. Yhtiöllä on työn alla 5 000 megawattia maatuulivoimaa ja 2 000 megawattia aurinkovoimaa. Nyt julkaistun Lappeenrannan aurinkovoimahankkeen lisäksi Myrskyllä on toinen uusiutuvan energian hanke Etelä-Karjalassa. Luumäen Suurikankaalle suunnitellaan hybridihanketta, jossa yhdistetään tuuli- ja aurinkovoiman tuotanto.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Lisätiedot yrityskaupasta
Heidi Laurila, toimitusjohtaja
Myrsky Energia
040 065 3139
heidi@myrsky.fi

Maanomistajien haastattelupyynnöt
Heidi Laikari, markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Myrsky Energia
050 381 1609
heidi.laikari@myrsky.fi