3.11.2020

Pappilanniemi on lappeenrantalaisten mielestä alueen merkittävin luontokohde

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristönsuojelu tutki keväällä, kuinka asukkaat kokevat Lappeenrannan luonnon monimuotoisuuden. Vastauksista käy ilmi, että ihmiset suosivat luontokohteita, jotka ovat lähellä. Kyselyyn osallistuneet näkivät luonnon monipuolisena ja vaihtelevana ja haluavat säilyttää luonnon osana kaupunkia.

Tutkimus oli osa Lappeenrannan luonnon monimuotoisuusohjelmaa ja saatuja vastauksia on tarkoitus hyödyntää Lappeenrannan monimuotoisuusohjelman sekä vihreän teemayleiskaavan, Horisontin laadinnassa.

Kyselyn teemoja olivat merkittävin luontokohde, luonnon monimuotoisuuden tila ja huomioiminen, merkitykselliset luontotyypit ja eliölajit sekä mahdolliset suojelukohteet.

Lähiluonto on tärkeä ja siitä ollaan huolissaan

– Kyselyn vastaukset osoittivat sen, että lähiluonto on asukkaille tärkeä, sanoo Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristötarkastaja Taina Lahtela.

– Samalla kävi ilmi, että he myös tunnistavat hyvin monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita.

Yksittäisenä kohteena Pappilanniemen luonnonsuojelualue luontopolkuineen koettiin merkittävämpänä luontokohteena. Myös Hämmäauteensuo ja rantaraitti olivat monen vastaajan mieleen. Vastauksissa toistuivat myös luontokohteet, jotka olivat vastaajan lähellä ja helposti saavutettavissa.

– Ihmiset viihtyivät luonnossa, mutta virkistyksen lisäksi he ovat huomanneet, kuinka monimuotoisuus on pikkuhiljaa vähentynyt, Lahtela sanoo.

– Asukkaat raportoivat muun muassa, että sammakot ja siilit ovat kadonneet ja että sinilevä on lisääntynyt.

Merkityksellisiä paikkoja ovat kalliot ja rannat sekä kaupunkimetsät.

– Metsistä Pappilanniemi koettiin ehdottomasti merkittävimpänä, Lahtela kertoo.

– Suotyypeistä esille nousi odotetusti Hämmäauteensuo sekä pienempiä soita, joista osa on säilynyt vielä luonnontilaisina.

Vastaajat haluavat säilyttää luonnon osana kaupunkia ja he ehdottivat suojeltaviksi alueiksi sellaisia metsiä ja rantoja, joissa on todettu rikasta ja luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä alueita.

Ympäristötoimi huomio vastaukset

Lahtela iloitsee siitä, että luonnon monimuotoisuuden arvo on huomattu.

– Lappeenrannan kaupunkiluonto on suhteellisen rikasta, hän sanoo.

– Luonnon monimuotoisuuden edistäminen vaatii kuitenkin pitkäjänteistä työtä useiden eri toimijoiden kanssa.

Lahtelan mukaan se edellyttää ajatusmaailman muuttumista ja myös meidän tavallisen lähiluontomme huomioon ottamista ja suojelemista.

– Luonnon monimuotoisuutta koskevat tarpeet eivät saa jäädä muiden tavoitteiden varjoon, hän sanoo.

Tulevana vuonna 2021 kaupunki juhlistaa Green Leaf voittoa monin ympäristönsuojelun kehittämiseen liittyvin tavoin, kuten esimerkiksi perustamalla luonnon monimuotoisuus -mallipihan.

Pitkällä tähtäimellä ympäristötoimi aikoo saada suojeltavia luontokohteita lisää, mikä osaltaan turvaa luonnon monimuotoisuutta.

Lisätietoja:

Ympäristötarkastaja Taina Lahtela, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, p. 040 5298 480, taina.lahtela(at)lappeenranta.fi

Kuvassa: Pappilanniemen maisemat ovat monen mieleen. Kuva: Natalja Zeleznjakova