16.3.2020

Rejlers auttaa sähköiseen liikenteeseen liittyvät hankkeet onnistuneesti maaliin

Suomessa sähköautojen määrä liikenteessä ylitti energia- ja ilmastostrategiassa asetetun välitavoitteen jopa puolitoista vuotta etuajassa. Lisäksi trendinä on havaittavissa, että sähköbussit syrjäyttävät dieselbussit kaupunkiliikenteessä tulevina vuosina. Muun muassa EU:n direktiivien kansalliset täytäntöönpanot, uudistukset verotuksessa, sekä investointi- ja hankintatuet tukevat muutosta kohti puhtaampaa liikennettä.

Sähköautojen yleistyessä etenkin kaupunkialueiden latausinfrastruktuurin kehittämiseen kohdistuu suuria paineita. Sähköautoillehan paras tilanne olisi, että auto saataisiin aina pysäköidessä kiinni latausasemaan. Sähkönjakeluverkosta otettavan tehon tarve kasvaa latauspisteiden lisääntyessä ja pikalatauspisteiden lataustehojen kasvaessa, joka luo haasteita paikalliselle sähkönjakeluverkolle. Rejlers Finland on ollut jo vuosia edistämässä liikenteen sähköistymistä niin merellä kuin maalla, asiakkaidemme monipuolisten toimeksiantojen kautta.

Latausjärjestelmien investointihankkeiden asiantuntija-apua

Liikenteen ja energiajärjestelmän kytkeytyminen toisiinsa aivan uudella tavalla vaatii kaupunkien ja kuntien työntekijöiltä sekä kumppaniverkostoilta tietoa ja näkemystä uusista innovaatioista, teknologioista ja konsepteista sähköisen liikenteen saralla. Latausinfran kehittyessä myös sähköverkosta tarvittava teho kasvaa. Latausinfran optimaalisen sijainnin ja sähköverkon yhteensovittaminen voi usein aiheuttaa haasteita sähköverkon kapasiteetin riittävyydelle. Autamme asiakkaitamme suuritehoisen tai laajojen latausjärjestelmien investointihankkeissa strategisesta suunnittelusta rakennuttamiseen.

Laaja insinööri- ja asiantuntijaosaaminen

Rejlersin insinööri- ja asiantuntijaosaamisen sekä laajan kumppaniverkoston avulla saat sähköiseen liikenteeseen liittyvät hankkeet onnistuneesti maaliin. Otamme suunnittelu- ja konsultointitöissä huomioon niin sähkönjakeluverkon, kiinteistön, latausinfrastruktuurin kuin liikenteenkin, sekä myös kaikki yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi mahdollistavat palvelualustat.

Lisätiedot:

Lasse Kankainen
Palvelupäällikkö, Sähköverkot
lasse.kankainen@rejlers.fi
p. 040 739 1690

Lue lisää Rejlersistä:

www.rejlers.fi
https://www.greenreality.fi/yritykset/rejlers-finland