9.8.2023

Ruoholammen kosteikon rakentaminen on edistynyt –avajaispäivää vietetään syksymmällä

Ruoholammelle perustettavan kosteikon urakointi on ollut käynnissä heinäkuun ajan. Kosteikon läntisen puolen allasrakenne on valmistunut ja kosteikon keskivaiheen rakenteet on muodostettu.


Kosteikon yläpuolisen alueen urakointi on valmistunut. Yläpuoleinen pohjapato on valmis ja vesi on nostettu yläaltaassa.


Viikolla 31 muodostettiin alapuolisen alueen pohjapato, sekä aloitettiin alueen ympäristön viimeistely. Pohjapadon perustamisen jälkeen vesi nostettiin koko kosteikon alueella kahdessa vaiheessa viikon 32 alussa.


Seuraavaksi viikkojen 32–33 aikana siirrytään 2-tasouoman toteutukseen ja rankanippujen asentamiseen ojauomassa.


Kosteikon ympäristössä ja alapuoleisella alueella tehdään viimeistelyn osalta kaivuutöitä ja alueen ympäristöä maisemoidaan syksyn 2023 ajan. Kosteikolla ei ole urakoinnin aikana kulkuyhteyksiä.


Kosteikolle pidetään valmistumisen jälkeen avajaispäivä, jolloin kosteikkoon pääsee tutustumaan. Avajaispäivästä ja ohjelmasta tiedotetaan tarkemmin kosteikon valmistuttua.

Vesiensuojelun tehostamisohjelman logo.

Simo Sihvo, projekti-insinööri, vesiensuojelu.

Puh: 0406473389, simo.sihvo@lappeenranta.fi