30.4.2024

Sähköautoilijat ovat kyselyn mukaan tyytyväisiä liikkumismuotoonsa Lappeenrannassa

Lappeenrannan kaupungin ja LUT-yliopiston yhteishankkeessa toteutettiin kesällä 2023 kyselytutkimus, jossa kartoitettiin asukkaiden ajatuksia siirtymisestä kohti vähäpäästöisempää liikennettä ja siihen liittyviä ohjauskeinoja. Kysely oli verkkokysely ja siihen saatiin 498 vastausta.

Lappeenrannan kaupungin ympäristöjohtaja Ilkka Räsäsen mielestä kyselyn tulokset viittaavat siihen, että erityisesti maaseudulla asuvat sähköautoilijat ovat tyytyväisiä valintaansa.

− Tämä on hyvä uutinen Etelä-Karjalan hiilineutraalisuustavoitteen kannalta, koska alueella asuu paljon asukkaita kaupunkien ulkopuolella

Sähköautoilu yhtenä päästöjen vähentämisen keinona

Asukaskyselytutkimuksen vastaajista 40 % piti tärkeänä, että kaupungin liikenne olisi vähäpäästöistä. Tutkimuksen mukaan sähköautoilijat ovat tyytyväisimpiä liikkumismuotojensa kustannuksiin ja mukavuuteen asuinalueesta riippumatta.

Maaseudulla asuviin autoilijoihin verrattuna kaupungissa ja esikaupungissa asuvat autoilijat ovat tyytyväisempiä liikkumisen kustannuksiin. Poikkeuksena ovat kuitenkin maaseudulla asuvat sähköautoilijat, jotka ovat tyytyväisimpiä kustannuksiin.

Autojen latausmahdollisuudet edistävät puhtaampaa liikennettä

Vastaajista 85 %:lla kaupungissa asuvista on julkinen latauspiste korkeintaan noin kilometrin päästä kotoaan. Noin 80 %:lla sähköauton tai ladattavan hybridin omistajista on rakennuksessaan sähköauton latauspiste joko omassa, taloyhtiön tai rakennuksen omistajan omistuksessa. Yli 60 % vastaajista olettaa, että latausinfralla on pieni positiivinen vaikutus kiinteistön arvoon ja/tai vuokraan.

13 % sähköauton latauspisteellisistä rakennuksista oli saanut avustusta latausinfran rakentamiseen. 34 % polttomoottoriautoilijoista vaihtaisi muihin liikkumismuotoihin (julkisiin, pyöräilyyn, kävelyyn, sähköautoon), mikäli voisi saada verohelpotuksia vähentämällä liikkumisensa päästöjä.

Ilmastokoordinaattori Petri Keron mukaan sähköautojen yleistyminen on yksi tärkeimmistä keinoista vähentää liikenteen päästöjä Lappeenrannan alueella.

− Lappeenrannan kaupunki tukee autoilun sähköistymistä asentamalla sähkölatauspisteitä omien kiinteistöjen yhteyteen.

Latauspisteet ovat asukkaiden käytössä iltaisin ja viikonloppuisin virkatyöajan ulkopuolella. Vuonna 2023 on rakennettu 40 latauspistettä ja vuonna 2024 pisteitä lisätään 24 ympäri kaupunkia. Latauspisteitä löytyy muun muassa koulujen ja päiväkotien yhteydestä sekä urheilutalolta.

Autottomat tyytyväisiä liikkumisratkaisuihinsa

Liikenteen päästöjen vähentämisessä tärkeässä roolissa on yksityisliikenteen lisäksi myös joukkoliikenne. Autottomista vastaajista 50 % on tyytyväisiä liikkumisratkaisuihinsa mukavuuden kannalta, ja 74 % kustannusten kannalta. Vajaa puolet autottomista käyttäisivät yhtä paljon julkista liikennettä, vaikka hinnat nousisivat.

Lappeenrannan kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraali liikennejärjestelmä on yksi strategian tavoitteista, ja liikenteen vähäpäästöisyys on yksi kaupungin ilmasto-ohjelman pääteemoista. Kaupunki toteuttaa tavoitetta osallistumalla hanketyöhön ja kansainväliseen yhteistyöhön.

PATTERN-hanke on Lappeenrannan kaupungin ja LUT-yliopiston toteuttama hanke, jonka tavoitteena on edistää toimijoiden päätöksentekokykyä ilmasto- ja ympäristökäytäntöihin liittyen. Hanke on alkanut 2022 ja päättyy kesällä 2025.

Lisätietoja

Lappeenrannan kaupunki

Ilkka Räsänen, ympäristöjohtaja

Puh. 040 0815 284, ilkka.rasanen@lappeenranta.fi

Petri Kero, ilmastokoordinaattori

Puh. 040 6530 508, petri.kero@lappeenranta.fi

LUT-yliopisto

Anna Claudelin, tutkijatohtori

Puh. 050 5207 186, anna.claudelin@lut.fi