15.12.2023

Sähköstä hiilineutraalia kaukolämpöä Selkäharjun alueverkossa

Lappeenrannan Selkäharjun kaukolämpöverkossa on otettu käyttöön Elstor Oy:n tuottama lämpöakkuratkaisu. Tuotettu lämpö on hiilineutraalia ja korvaa maakaasulla tuotettua lämpöä. Kohteessa on potentiaalia yli 300 tonnin CO2-päästövähennyksille.

Lappeenrannan kaupunki aloitti laitteen pilotoinnin EU:n Life-ohjelman CANEMURE-hankkeessa Mustolan kaukolämpöverkossa. Pilotointi Mustolan alueverkossa päättyi, kun alueverkko liitettiin kantaverkkoon 2021, minkä jälkeen laite siirrettiin päivitettynä Selkäharjuun.