20.8.2020

Vesiasioita käsittelevä Water Screen -näyttötaulu Lappeenrannan satamaan

Lappeenrannan kaupungin ympäristötoimi on hakenut ja saanut UPM-Kymmene Oyj:ltä Biofore Share and Care -ohjelmasta rahoituksen vesiaiheita esittelevään näyttötauluun.

Water Screen -nimisellä näyttötaululla esitellään ajankohtaista vesiaiheista tietoa, kuten uimavesitietoa ja päivityksiä Kivisalmen pumppaamolta, sekä reaaliaikaisia mittaustuloksia veden laadusta. Lisäksi näytöllä esitetään tietoiskuja vesiensuojelusta sekä vesiteknologiayritysten ja LUT-yliopiston toiminnasta. Näyttötaulu tullaan asentamaan Lappeenrannan satamaan kesän 2021 aikana.

- UPM:n tavoitteena on käyttää vettä vastuullisesti. Mittaamme vaikutustamme vesistöihin ja omaa kehitystämme veden käytössä jatkuvasti, sekä raportoimme tuloksista säännöllisesti ja avoimesti, UPM Kaukaan sidosryhmäsuhdepäällikkö Katja Tiikasalo kertoo.

Saimaa on paljon tutkittu kohde ja veden laatua tarkkaillaan monin eri tavoin moneen eri tarkoitukseen. Nämä eri tiedot halutaan koota yhteen ja jakaa näin tietoa asukkaille helposti ja luotettavasti. Saimaa on paikallisille hyvin tärkeä kohde ja näyttötaulun ansiosta asukkaat saavat ajankohtaista tietoa veden tilasta ja vesien suojelusta.

- Osana Biofore Share and Care -ohjelmaamme olemme mukana hankkeissa, joilla pyritään parantamaan vesistöjen tilaa ja lisäämään tietoutta vastuullisesta vedenkäytöstä. Lappeenrannan satamaan tuleva näyttötaulu on hieno esimerkki tietoisuuden lisäämisestä, Tiikasalo jatkaa.

Lappeenranta kilpailee Euroopan vihreimmän kaupungin tittelistä European Green Leaf Award 2021 -kilpailussa. Taulu on osa kaupungin kilpailuteemaan liittyvää toimintaa.

Lisätietoja:
Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen 040 0815 284, ilkka.rasanen(at)lappeenranta.fi