Lämpökameran lainaus

Lämpökameran lainaus

Lämpökameran käyttöön riittää 15 asteen lämpötilaero sisä- ja ulkolämpötilan välillä, esimerkiksi sisällä 20 astetta ja ulkona 5 astetta. Kun olet tulossa lainaamaan lämpökameraa niin ota mukaan henkilöllisyystodistus.

Lämpökameraa lainataan:
Lappeenrannan kaupungintalon Winkistä (05) 616 2220 ja
Imatran kaupungintalon asiakaspalvelusta 020 617 2253

Ohjeet lämpökuvaukseen

Rakennukset suunnitellaan valtaosin ulkoilmaan nähden hieman alipaineisiksi, jotta sisäilman kosteus ei pääsisi rakenteisiin synnyttämään mikrobikasvustoja ja rakenne-vaurioita. Rakennuksen ilmavuotoja tutkittaessa tulee ymmärtää rakenteessa vallitsevat ilmanpaineolosuhteet ja mistä ne johtuvat. Osa lämpövuodoista on siis normaalia ja johtuu em. suunnitteluperiaatteesta. On siis ymmärrettävä ero "suunnitellun" lämpövuodon ja epänormaalin lämpövuodon välillä.

Seuraavat olosuhdevaatimukset tulee huomioida ennen mittauksen aloittamista, mutta myös mittauksen aikana:

 • Vähintään 12 tunnin aikana ennen lämpökuvausta:
  • Ulkoilman lämpötila ei saa poiketa enempää kuin ±10 °C lämpökuvauksen aloittamisajan lämpötilasta
  • Sisä- ja ulkoilman lämpötilaero ei saa olla alle 15 °C
  • Kuvattava osa ei saa olla alttiina auringon säteilylle. Tällöin säteilyn vaikutus on otettava huomioon tuloksia tulkitessa.
 • Lämpökuvauksen aikana ei ulkoilman lämpötila saa poiketa enempää kuin ±5 °C eikä sisälämpötila saa poiketa enempää kuin ±2 °C lämpökuvauksen aloittamisajankohdasta.
 • Kuvattavan rakennuksen sisätiloissa tulee olla lievä alipaine ulkoilmaan verrattuna.
 • ÄLÄ tuuleta kuvauspäivänä!
 • Kuvaa kohde aina lähes kohtisuoraan kohteeseen nähden.

Tutustu tarkempiin ohjeisiin oheisista linkeistä.