Ilmasto-ohjelma 2021–2030

Ilmasto-ohjelma 2021–2030

Päästöjen vähentämisellä on kiire. Pariisin ilmastosopimuksen saavuttaminen ja maapallon ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen vaatii nopeita ratkaisuja. Lappeenrannan tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030.

Lappeenrannan kaupungin ilmasto-ohjelman 2021–2030 päämääränä on toteuttaa Lappeenrannan kaupungin hiilineutraaliustavoitetta vuoteen 2030 sekä pidemmän aikavälin päästövähennystavoitetta. Ilmasto-ohjelma valmistui loppuvuodesta 2020 ja se hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa tammikuussa 2021.

Ilmasto-ohjelman kokonaisuuteen sisältyy Lappeenrannan maantieteellisen alueen päästölaskennat perus- ja seurantavuodelle sekä päästövähennystoimenpiteet, eli ilmastonmuutoksen lievennystoimenpiteet vuoteen 2030 saakka.

Toimenpideohjelmaa valmisteltiin 2020 Lappeenrannan kaupungin, yritysten, sidosryhmien ja asukkaiden yhteistyönä kahdeksassa työpajassa.Työpajoissa syntyneistä toimenpide-ehdotuksista yli 80 valikoitui ilmasto-ohjelmaan toteuttavaksi. Toimenpidekokonaisuuden lisäksi ilmasto-ohjelmaan sisältyy myös ilmastoriskien ja haavoittuvuuksien tunnistaminen.

Lappeenrannan kestävyysvahti

Lappeenrannan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kestävyysvahdin avulla seuraamme tämän tavoitteen edistymistä ja arvioimme ilmasto- ja kiertotaloustekojen vaikutuksia.

Lappeenrannan kestävyysvahti