Greenreality kouluissa

Greenreality kouluissa

Luomme Lappeenrannan kouluissa elämäntapaa ja kulttuuria, joka vaalii ihmisarvon loukkaamattomuutta, ekosysteemien monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä. Keskeistä toiminnassamme on tiedeperustaisuus, toimijuus ja kestävän elämäntavan omaksuminen yhdessä.

Luokkahuoneessa oppilaita, joista osa viittaa. Opettaja seisoo luokan edessä ja katsoo hymyillen oppilaiden suuntaan.

Lappeenrannan koulujen Greenreality-toiminnan perustana ovat voimassa olevat opetussuunitelman arvot. Niiden mukaan kestävä elämäntapa on välttämätöntä. Tiedostamme sen, että ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Siksi haluamme oppia kriittistä kuluttamista, säästäväisyyttä sekä rakentaa osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle käytölle.

Koulujen Greenreality-toiminnassa huomioimme kestävän kehityksen kaikki ulottuvuudet, jotka ovat ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävä kehitys. Jäsennämme toimintaamme myös YK Agenda 2030:n tavoitteiden pohjalta.

Toteutamme Lappeenrannan kouluissa Lappeenranta 2037-strategian mukaisesti laadukasta kestävyyskasvatusta. Lisäksi hyödynnämme Greenreality-toiminnassa rohkeasti koko kaupunkia oppimisympäristönä. Näin rakennamme yhdessä oppilaiden, huoltajien ja yhteistyökumppaneidemme kanssa uusia kestäviä ratkaisuja ja vahvistamme toivoa paremmasta huomisesta.