3.5.2024

Kysely kestävän liikenteen edistämisestä Lappeenrannassa – vastaa ja voita!

Tule mukaan tekemään kaupungistamme ja liikkumisesta vihreämpää. Lappeenrannan kaupunki pyrkii ilmastoneutraaliksi vuoteen 2030 mennessä ja yksi tärkeä tavoite on kestävän liikkumisen lisääminen. Lappeenranta onkin tähän liittyen mukana eurooppalaisessa tutkimusprojektissa, jossa kehitetään osallistavia, turvallisia, joustavia, innovatiivisia ja kestäviä kaupunkiliikenneratkaisuja.

Haluamme kuulla mielipiteesi erilaisista liikenneratkaisuista ja kutsumme osallistumaan kyselyyn tästä linkistä sekä kokeilemaan liikkumistapoja kartoittavaa Fotefar-mobiilisovellusta.

Kyselyssä kartoitetaan omia liikkumistapoja sekä selvitetään mieltymyksiä Lappeenrannan kaupungin mahdollisista toimista edistää kestävää liikkumista, kertoo tuotantopäällikkö Sanni Simonen.

− Toivomme, että saamme kyselyn vastauksista tietoa lappeenrantalaisten liikkumistottumuksista sekä heidän ajatuksistaan siitä, miten voisimme parhaiten kehittää kestävän liikkumisen mahdollisuuksia kaupungissa.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Kyselyyn vastaamisen jälkeen puhelimeen voi ladata Fotefar-sovelluksen. Kyselyyn osallistuneiden kesken arvotaan 500 euron palkkio ja sovelluksen testaukseen osallistuneiden kesken 200 euron palkkio. Kysely on avoinna 17.5. asti.

Kaupunkien liikkumistottumuksia selvittävä projekti

Monet Euroopan kaupungit tavoittelevat Lappeenrannan lailla ilmastoneutraalisuutta vuoteen 2030 mennessä. Liikenne on yksi suurimmista päästöjen aiheuttajista kaupungeissa ja siksi ilmastoneutraalisuustavoite vaatii kestävämpiin liikkumistottumuksiin siirtymistä ja sellaisten energiamallien omaksumista, mitkä ovat vähemmän riippuvaisia fossiilisista polttoaineista.

Nyt julkaistu kysely on osa eurooppalaista AMIGOS-projektia. Projektissa kehitetään työkaluja liikkuvuustietojen keräämiseen ja samalla huomioidaan paikallisten yhteisöjen monimuotoisuus useissa Euroopan pienissä ja suurissa kaupungeissa.

Projektijohtajana on Hampurin kaupunki ja projektikumppanina on Lappeenrannan lisäksi 27 muuta kaupunkia. Projektia rahoitetaan Euroopan Unionin Horisontti Eurooppa -ohjelmasta.

Amigos-projektin logo Funded by the European Union logo. EU:n lippu. Lappeenranta logo

Lisätietoja:

Terhi Jantunen, asiantuntija, projektivastaava, Lappeenrannan kaupunki

Puh. 040 530 5958, terhi.jantunen@lappeenranta.fi