AMIGOS

AMIGOS-hanke (Active Mobility Innovations for Green and safe city solutions) edistää kestävää ja turvallista liikkumista Euroopassa. Hanke on alkanut kesäkuun 2023 alussa. AMIGOS-hankkeella on kahdeksan tavoitetta, joihin kuuluu mm. yhteisasumisen edistäminen eri liikkumistapojen välillä viidessä living lab -kaupungissa sekä asukkaiden, erityisesti haavoittuvaisten ryhmien turvallisuuden ja elämänlaadun parantaminen 10 turvallisuuden edistysalueilla. 

AMIGOS-hankkeen rahoittaa Euroopan Unionin Horisontti Eurooppa -ohjelma. Projektijohtajana on hansakaupunki Hampuri ja Lappeenrannan kaupunki on mukana projektikumppanina. Projektilla on 28 edunsaajaa: 14 kaupunkikumppania ja 14 tutkimusjärjestöä/ teknologiakumppaneita / kansalaisjärjestöjä / konsultteja 16 eri maasta. Projektissa Lappeenrannan kaupunki on yksi viidestä living lab -kohteesta (LL) ja yksi kymmenestä turvallisuuden edistysalueista (Safety Improvement Areas (SIA). Olemme valikoineet lähiaikoina valmistuneen Lauritsalan koulukeskuksen ja sen lähialueet Lappeenrannan turvallisuuden edistysalueeksi.  

Yhteystiedot: Terhi Jantunen, 040 530 5958

AMIGOS Living Labs: 

 1. Hamburg (DE)​ 
 2. Gabrovo (BG)​ 
 3. Lappeenranta (FI)​ 
 4. Istanbul (TR)​ 
 5. Las Rozas (ES)​ 

AMIGOS turvallisuuden edistysalueet: 

 1. Hamburg (DE)​ 
 2. Gabrovo (BG)​ 
 3. Lappeenranta (FI)​ 
 4. Istanbul (TR)​ 
 5. Las Rozas (ES)​ 
 6. Reykjavik (IS)​ 
 7. Jurmala (LV)​ 
 8. Bologna (Cittá metropolitana, IT)​ 
 9. Ankara (TR)​ 
 10. Nazareth (Ayalon, IL) 

 

AMIGOS-hankkeen tavoitteet ovat seuraavat: 

 1. Urbaanien liikkumistaparatkaisujen toistettavuuden esittely viidessä ystävyyskaupungissa ja kapasiteetin kehittämiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen. 
 2. Yhteiselon edistäminen eri liikkumistapojen välillä viidessä Living Lab -kaupungissa 
 3. Asukkaiden ja erityisesti haavoittuvaisten ryhmien turvallisuuden ja elämänlaadun parantaminen 10:llä turvallisuuden edistysalueella. 
 4. Arvioida kehitettyjen inklusiivisten, turvallisten ja kestävien innovatiivisten urbaanien liikkumistaparatkaisujen tehokkuutta ja toteuttaa kapasiteetin kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. 
 5. Optimoida julkisen liikenteen käyttöä ja kehittää kannustimia aktiivisiin liikkumistapoihin ja päästöjen vähentämiseen viidessä Living Lab -kaupungissa.  
 6. Kehittää ja testata inklusiivista yhteistyömetodologiaa kestävien urbaanien liikkumistaparatkaisujen suunnittelua varten, joissa on mukana urbaaneja sidosryhmiä, varsinkin haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. 
 7. Tasapainottaa julkinen tila uudelleen sidosryhmien tarpeita vastaavaksi tilan optimoinnin kautta viidessä Living Lab -kaupungissa ja kymmenessä turvallisuuden edistysalueessa. 
 8. Tarjota parempi ymmärrys urbaaneista liikkumishaasteista, joita kaupungit kohtaavat, kehittyneiden tietomallinnustapojen avulla. 

 

AMIGOS-hankkeen työpaketit: 

WP1 Kartoittava analyysi ja sidosryhmien osallistuminen 

WP2 Innovatiivisten ratkaisujen yhdessä suunnittelu ja kehitys 

WP3 Ratkaisujen implementaatio ja testaus LL:ssä ja SIA:ssa 

WP4 Lyhyen, keskipitkän ja pitkäaikaisvaikutuksen arviointi 

WP5 Ratkaisujen toistaminen ja lisääminen 

WP6 Kommunikaatio, levittäminen ja hyödyntäminen 

WP7 Projektinhallinta, tiedonhallinta, etiikka 

AMIGOS-urbaaniliikkuvuustyökalupaketti, joka on tarkistettavana, koostuu monesta kehittämistarpeesta kohti kestävää ja turvallista liikkumista. Paketti on jaettu neljään osaan: 

Julkisen tilan uudelleen järjestely 

 • Dynaamisen tilan uudelleen järjestely suosiakseen aktiivista liikkumista tiettyinä aikoina 
 • Pienet päästöt / Aktiiviset liikkumisvyöhykkeet 
 • Liikenteen uudelleenreititys 
 • Väliaikainen urbanismi (”Urbaani akupunktio”) 

Infrastruktuuri 

 • Esteettömiä henkilökohtaisia liikkumisajoneuvoja keskustan alueella 

 • ”Karttanäyttöjä” asennettavaksi näkövammaisille 

 • Turvallinen pyöräilyinfrastruktuuri (esimerkiksi polkupyörävyöhykkeet) myös lapsille, parkkipaikkoja pyörille ja muille palveluille 

 • Uusia reittejä aktiivisille liikkumistavoille 

 • Uusia tiemerkkejä (liikennevalot pyörille, merkit pyöräreittien sisääntuloihin jne.) 

 • Katuopasteet näkö –ja muille vammoille 

 • Pysäköintimahdollisuudet (laitamilla tai keskeisten paikkojen vieressä) 

Teknologiset ratkaisut 

 • Älykkäät tekoäly (AI) ja koneoppivat (ML) -liikennevalot ja hallintasysteemit pääristeyksissä 

 • IPgallerian reaaliaikainen tekoälyä hyödyntävä Data-alusta 

Kannustimet ja tieto 

 • Tietoisuuden lisääminen julkisissa tiloissa ja tapahtumissa, yhteistyössä paikallisten yhdistysten, naapuristoaloitteiden ym., kanssa. 

 • Erityisliput tiettyihin alueisiin tai tapahtumiin 

 • Karttoja esteettömistä majoituksista ihmisille, joilla on rajallinen liikkuvuus. 

 • Turistitoimistojen työntekijöiden kouluttaminen liikuntarajoitteisten ihmisten tukemiseen heidän matkasuunnitelmissaan 

 • Matkavaihtoehtojen, matkasuunnitelmien ja käyttöasteiden ennusteiden jakaminen asukkaille netissä 

 • 4K-kamera ja nopeusnäyttö 

 • Uusia turvatoimia (esimerkiksi nopeusrajoitukset) 

Työkalupaketin käyttöönottoa varten kaikenlaista liikkuvuus-  ja muuta sovellettavissa olevaa dataa tarvitaan Living Lab- kaupungeilta sekä turvallisuuden edistysalueilta. Dataa kerätään projektin alussa ja muutaman vuoden jälkeen samassa paikassa, jotta edistystä voidaan arvioida. 

Tapoja kerätä ja käsitellä tietoa 

 • Olemassa olevan tiedon tunnistaminen ja käyttö 

 • Urbaanin muodon ja infrastruktuurin analyysi 

 • Fotefar-sovellus 

 • Liikkuvuuden tarkkailun boksi (MOB) – käytetään kaikissa LL:ssa ja SIA:ssa 

 • Innovatiivinen yhteiskehittäminen  

 • Interaktiivisen skenaarion kehitys 

 • Osallistumisen seuranta 

 • Kulttuurilliset tutkimukset 

 • Taiteeseen perustuvat metodit 

 • Olemassa olevan urbaanin tietoalustan hyödyntäminen 

 • Ihmiskeskeinen yhteissuunnittelu (Design Science Research) 

 • Massadatan alusta 

 • MaaS-alusta eli Mobility as a Service = liikkumisen palveluistaminen (Real time AI Data Platform by IPgallery)) (Istanbul, Las Rozas, Lappeenranta, Gabrovo, Jurmala) 

 • digitaaliset kaksoset 

Digitaaliset kaksoset 

 • 3 digitaalista kaksosta kehitetään (Las Rozas, Gabrovo, 1 SIA) 

 • Yhteiselo liikkuvuustapojen välillä 

 • Liikenteen hallinta 

 • Prioriteettina turvallisuuskysymykset 

 • Jo olemassa olevaa digitaalista kaksosta (liikenneportaali) käytetään myös. 

Hanke kestää 48 kuukautta (01.06.2023–31.05.2027). Projekti maksaa 10.3M EUR, josta 9.17M EUR on Euroopan Unionin rahoittamaa. 

Hankkeen toteutusaikataulu

1.6.2023 - 31.5.2027

Hankkeen toteuttaja

Hansakaupunki Hampuri yhdessä 28 kumppanin kanssa

Hankkeen rahoittaja

Euroopan Unionin Horisontti Eurooppa -ohjelma