Hannes Velt,
LUT-yliopisto

Hannes Velt työskentelee tutkijatohtorina LUT-yliopistolla. Hän on erikoistunut yrittäjäekosysteemeihin, sekä born global- ja startup-yritysten kansainvälistymisprosesseihin. Hänen tutkimusalaansa ovat kansainvälinen liiketalous, yrittäjyys ja taloudellinen maantiede. Lisäksi hän opettaa ja mentoroi opiskelijoita ja on mukana monissa ulkoisesti rahoitetuissa projekteissa LUT-yliopistolla.

”On tärkeää viedä opinnoissa hankittuja taitoja ja tietoa käytäntöön, jotta voi jatkuvasti kehittää omia taitojaan ja saada uusia kokemuksia. Pidän elämän läpi jatkuvaa oppimista ja tietojen viemistä käytäntöön tärkeänä.”

Hannes kuvailee itseään käytännölliseksi akateemikoksi. Hanneksella on aiempaa kokemusta myös kansainvälisestä myynnistä, konsultoinnista sekä yrittäjyydestä. Hän etsii uteliaasti bisnesmahdollisuuksia, sillä hän näkee ne mahdollisuuksina oppia uutta ja haastaa ajatteluaan.

Hannes selittää mitä ekosysteemit ovat ja kuinka yritykset voivat hyötyä niistä.

”Mielestäni verkostot ovat monitasoisia systeemejä, jotka toimivat lähtökohtana yrittäjäekosysteemin syntymiselle. Verkostot mahdollistavat monenlaisen pääoman siirtymisen jäsenten välillä. Yrittäjäekosysteemit puolestaan tukevat yrittäjien aktiviteetteja ja paikallisten yritysten kansainvälistymistä”

Hanneksen mukaan verkostot koostuvat noodeista, eli solmuista, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. Joustavassa ekosysteemissä on oltava runsaasti monipuolisia ja voimakkaita yhteyksiä, jotka mahdollistavat nopean yhteyden noodien välillä. Eloisissa yrittäjyysekosysteemeissä julkiset ja yksityiset kumppanuudet luovat järjestelmän yhdessä. Mitä vahvemmat siteet näiden toimialojen välissä on, sitä joustavampi verkosto on. Yritysverkostot johtavat sosiaalisen, kulttuurisen, taloudellisen ja inhimillisen pääoman siirtymistä monien vuorovaikutustasojen kautta.

Yrittäjyys syntyy paikallisissa ympäristössä ja verkostoissa. Ekosysteemit tukevat paikallista yrittäjyyttä ja luovat arvoa yhteiskunnalle sekä paikallisille ja globaaleille yhteisöille. Yrittäjäekosysteemien päätavoite on siirtää arvoa paikallisilta markkinoilta globaaleille markkinoille.

”Yrittäjäekosysteemit auttavat yrityksiä luomaan arvoa globaalilla tasolla sekä helpottavat yritysten kansainvälistymistä.”

Kansainvälisen yrittäjyyden tutkimuksessa yrittäjäekosysteemit nähdään paikallisina kansainvälistymisen mekanismeina. Hannes kuvailee paikallisen yrityksen kansainvälistymistä prosessina, jossa paikallinen yritys tarjoaa merkittävää arvoa asiakkailleen, joka luo vetovoimaa siirtyä kansainvälisille markkinoille.

”Jos yritys on mukana vahvassa yrittäjäekosysteemissä, sillä on vanha alusta, jonka kautta rakentaa ja houkutella uutta tietoa, taitoja ja pääomaa innovointiin.”

Hannes selittää, kuinka tulevaisuudessa yrityksen ja ihmiset ovat entistä yhdistyneempiä. Ekosysteemit voivat toimia kollektiivisina mekanismeina, jotka auttavat yhteisöjä työskentelemään vihreämmän tulevaisuuden puolesta. Lisäksi hyvinvoivat ekosysteemit auttavat kaikkia sidosryhmiä käsittelemään kriisitilanteita ja sopeutumaan uuteen todellisuuteen niiden jälkeen.

Mikäli kiinnostuit aiheesta, Hannes puhuu ekosysteemeistä Greenreality Networkin webinaarissa -Internationalization - what's entrepreneurial ecosystems got to do with it?. Webinaari pidetään maanantaina 22.3. kello 14:00-16:00.

Osallistumislomakkeen, sekä lisätietoa webinaarista ja sen esiintyjistä löydät Greenrealityn verkkosivuilta.