Jaakko Metsola, LUT-yliopisto


”Greenreality Network käsittelee tärkeitä asioita niin Etelä-Karjalan kuin koko Suomen tasolla."

Kauppatieteiden tohtori Jaakko Metsola LUT-yliopistolta painottaa, kuinka tärkeää on, että Greenreality Networkin jäsenet hyödyntävät LUT-yliopiston tarjoamat mahdollisuudet yhtenä resurssinaan. Jaakko kuvailee, kuinka uudet innovaatiot ja verkostoituminen helpottavat yritysten kansainvälistymistä ja innovaatioiden kehittämistä. Vahva ja elinvoimainen yliopisto voi tarjota erilaisia yhteistyömahdollisuuksia verkoston jäsenille. Tutkimus- ja projektiyhteistyön lisäksi mahdollisuuksia yhteistyölle on myös opiskelijarajapinnassa.

”Opiskelijat ovat kiinnostuneita vihreiden tuotteiden ja palveluiden markkinoinnista.”

Opettaessaan markkinointia LUT-yliopistolla Jaakko on huomannut, että opiskelijat valitsevat usein kurssitöiden aiheeksi vihreiden tuotteiden tai palveluiden kansainvälistämisen. Jaakko haluaisi nähdä enemmän paikallisia yrityksiä mukana kursseilla, jotta opiskelijat saisivat tietää, mitä kestävän kehityksen parissa työskenteleviä yrityksiä alueella on. Vastavuoroisesti yritykset hyötyisivät opiskelijoiden ideoista harjoitustöiden ja mahdollisten lopputöiden sekä kesätyöpaikkojen muodossa. Hän näkisi mielellään Greenreality Network -yrityksiä mukana LUT-yliopiston kursseilla.

Jaakon ydinosaamiseen kuuluu pk-yritysten kansainvälistyminen verkostonäkökulmasta ja vihreä markkinointi. Tämänhetkisiin mielenkiinnon kohteisiin kuuluu erityisesti vihreän teknologian kaupallistaminen ja cleantech-yritysten kansainvälistyminen.

Jaakko keskustelee mielellään näistä aiheista ja häneen saa helposti yhteyden sähköpostilla jaakko.metsola@lut.fi tai LinkedInin kautta www.linkedin.com/in/jaakko-metsola-a904a579/