Mika Horttanainen, LUT-yliopisto


Haastattelimme LUT-yliopiston ympäristötekniikan professori ja kestävyysosaston johtaja Mika Horttanaista erilaisista yhteistyömahdollisuuksista yliopiston ja yritysten välillä. Mikan omaan erityisosaamiseen kuuluvat jätteiden käsittelyn, kierrätyksen ja muun hyödyntämisen kestävyyskysymykset.

Yritykset voivat tehdä monenlaista yhteistyötä LUT-Yliopiston kanssa. Kevyimpiä yhteistyömuotoja ovat kandidaatin tutkielma ja projektityöt.

”Opinnäytetyöt ovat hyvä mahdollisuus katsoa, voisiko opiskelijan rekrytä osaamista vastaavaan tehtävään pidemmäksi aikaa yritykseen.”

Kandidaatin tutkielmassa tehdään pienimuotoinen selvitys johonkin yrityksen ongelmaan. Laajuudeltaan kandidaatin tutkielma vastaa noin kahden henkilötyökuukauden työmäärää. Opiskelija tekee kandidaatin tutkielman noin opintojen puolessa välissä. Opintojen loppuvaiheessa tehtävä Diplomityö on laajempi tutkimus.

Mika kannustaa yrityksiä teettämään diplomityön ja saamaan uutta tutkittua tietoa yrityksen hyötykäyttöön. Idean ei tarvitse olla valmis, kun ottaa yhteyttä yliopistoon:

”Yhteistyö alkaa sillä, että ottaa suoraan yhteyttä johonkin kestävyystutkimus professoriin. Tieto löytää kyllä perille LUTin sisällä.”

Ajatuksena on, että LUT-yliopisto, yritys ja opiskelija työstävät aihetta yhdessä. LUT-yliopisto auttaa tai voi hoitaa kokonaisuudessaan sopivan tekijän hakemisen työlle. Laajuudeltaan diplomityö on 6 kuukauden mittainen täysipäiväinen työ. Yritys voi joko palkata opiskelijan tai maksaa stipendin tukisäätiön kautta. Yritys sitoutuu olemaan osa opiskelijan työn ohjaamista työn suorittamisen ajan. Jos yrityksellä ei ole mahdollisuutta ohjaamiseen, yritys voi myös tilata tutkimuksen kokonaisuudessaan yliopistolta, jolloin yliopisto vastaa tuloksesta. Työn edetessä yritys ja LUTin ohjaaja tapaavat muutamia kertoja ja keskustelevat työn etenemisestä. Valmis raportti on julkinen, mutta sen voi salata kahdeksi vuodeksi, mikäli salaamiselle on hyvä perustelu.

Pitkäjänteisempiin tutkimustarpeisiin voidaan rakentaa julkisrahoitteisia hankkeita. Mika on ollut mukana useassa hankkeessa, joissa on autettu yritystä mittaamaan ja parantamaan tuotteen ympäristövaikutuksia.


”Ympäristöargumentit ovat yhä tärkeämpiä idean, tuotteen tai palvelun myynnissä. LUT-yliopisto voi toimia riippumattomana tahona mittaamaan ympäristövaikutuksia.”

Esimerkkinä Mika mainitse Urban Infra Revolution -hankkeen, jossa pyrittiin kehittämään teollisuuden sivuvirroista materiaalia, josta voidaan kehittää betonin korviketta. Hankkeessa oli mukana useita tutkimusryhmiä tutkimassa elinkaarivaikutusta ja kehittämässä uusia reseptejä. Lopputuloksena materiaalin kehittäjät saivat apua hankkeesta, sillä tutkimuksessa pystyttiin erottamaan kemikaaleja, joiden määrä tulee minimoida, jotta tuotteella on mahdollisimman hyvä suorituskyky.

Mika juttelee mielellään lisää ympäristötekniikkaan liittyvistä yhteistyömahdollisuuksista. Häneen voi olla yhteydessä sähköpostitse etunimi.sukunimi@lut.fi.