Vesa-Pekka Vainikka, Imatran Lämpö

Vesa-Pekka Vainikka on työskennellyt Imatran Lämpö Oy:n toimitusjohtajana vuoden 2014 alusta ja ennen yhtiöittämistä puoli vuotta kaupungintaseyksikkö Imatran Lämmön toimitusjohtajana. Ennen paluutaan kotikulmilleen hän työskenteli yli 20 vuotta kansainvälisten sekä kotimaan kaukoenergiaan ja yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotantoon liittyvien työtehtävien parissa. Vesa-Pekka toteaa:

”Hommissa maailmalla tuli nähtyä ja koettua kaikki alalla tarjolla oleva niin idässä kuin lännessä sekä hyvässä että pahassa. Oli hienoa palata kotiin haasteelliseen ja mielenkiintoiseen työtehtävään.”

Imatran Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Vesa-Pekka Vainikka kertoo, kuinka yritys teki bioloikan ja siirtyi käytännössä lähes hiilidioksidivapaaseen kaukolämpöön vuonna 2016. Siirtyminen hiilidioksidivapaaseen lämmöntuotantoon on tuonut merkittäviä hyötyjä niin yritykselle, kuluttajille kun ympäristölle.

Imatralle rakennettiin kolme uutta biolämpökeskusta ja kaukolämmön siirtojohto korvaamaan maakaasun, jota käytettiin aiemmin energianlähteenä kaukolämmön tuotannossa. Laitokset otettiin käyttöön vuoden 2015 lopussa. Energianlähteenä käytetään kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä metsätalouden ja metsänhoidon sivutuotteita, kuten kuorta ja haketta. Vuonna 2019 jopa 98% lämpökeskuksissa käytetyistä energianlähteistä oli uusiutuvia ja vuonna 2020 luku oli jo tasan 100%, kun huippu- ja varalaitosten kaasu korvattiin biokaasulla. Rakennetut lämpölaitokset ovat täysin etäkäyttöisiä ja miehittämättömiä.

”Imatran Lämpö vahvisti asemaansa markkinoilla hiilidioksidipäästöjä vähentävien investointien myötä.”

Imatran Lämmön tavoite oli alentaa kuluttajahintoja ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tavoitteet saavutettiin, sillä kaukolämmön kuluttajahinnat laskivat yli 20% ja hiilidioksidin ominaispäästöt vähenivät 200 grammasta ensin noin 10 grammaan CO2/kWh ja vuonna 2020 nollaan. Lopputuloksena Imatran kaukolämpö on hiilidioksidivapaata ja Imatran kaupungin hiilidioksidipäästöt vähentyivät 34% verrattuna vuoteen 2005. Luku on merkittävä, sillä suomalaisten kuntien keskiarvo samalla aikavälillä oli 15% vähennys hiilidioksidipäästöissä.

Vesa-Pekka kertoo, että investointikustannuksista ja alentuneista hinnoista huolimatta Imatran Lämpö tekee edelleen voittoa ja investointien jälkeen Imatran Lämpö on saanut edelleen lisää asiakkaita.

”Kansainvälisen kokemukseni myötä voin todeta, että yksinkertaiset, mutta erittäin energiatehokkaat ja helppokäyttöiset lämmönjakokeskukset ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä kaukolämmön menestyksestä Imatralla sekä yleisesti Suomessa.”

Kun asiakkaiden kaupalliset ominaisuudet ja vastuurajat ovat tiedossa ja läpinäkyviä, lämmön tuotanto ja jakelu voidaan rakentaa, operoida ja huoltaa taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti.

Vesa-Pekka kuvailee, kuinka muutos pois fossiilisista polttoaineista on mahdollisuus toteuttaa myös uudelleen, mikäli vielä taloudellisesti kannattavampia ja ympäristöystävällisempi energianlähde tulee saataville. Energiapalveluita voidaan kehittää vastaamaan ympäristön ja asukkaiden vaatimuksia, jotka muuttuvat ajan myötä.

”Nykyinen kaukolämpöjärjestelmä Suomessa on itsessään koko energiaratkaisun ydin ja ihailun aihe ympäri maailmaa.”

Vesa-Pekka kuvailee, kuinka tyypillinen kaukolämmön asennus kuluttajalle on pitkäaikainen, yksinkertainen ja luotettava. Laite mahtuu pieneen tilaan ja varaosat ovat edullisia ja helposti saatavilla. Kaukolämpölaitteet eivät aiheita riskiä ympäristölle, sillä laitteissa kiertää vettä.

Mikäli haluat keskustella lisää kaukolämmöstä ja Imatran Lämmön bioloikasta Vesa-Pekan kanssa voi olla häneen yhteydessä soittamalla numeroon 0206174800 tai lähettämällä sähköpostia vesa-pekka.vainikka@imatra.fi