Cata3Pult

Cata3Pult hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet liittyivät Liiketoiminnan ja pk-yritysten kehittämiseen CBC ohjelman osiossa Eloisa, aktiivinen ja kilpailukykyinen talous. Tavoitteena oli

1. Perustaa suomalaisvenäläinen PPP (public private partnership) katalysoimaan uutta liiketoimintaa Etelä-Karjalan (Lappeenranta), Uudenmaan (Helsinki ja Vantaa) ja Pietarin alueille, ja muodostaa organisaatioiden yhteiset pääperiaatteet pitkäaikaiselle liiketoimintayhteistyölle käytännön tasolla teemoissa cleantech ja kaupunkiympäristön kestävä kehitys.

2. Järjestää ja edistää tietojen keskinäistä jakamista kaupunkien strategioista, julkisista hankinnoista, tiedon jakamisesta asiantuntijaryhmien kautta.

3. Kehittää ja edistää liiketoiminta- ja tutkimus ja kehitysyhteistyötä verkostojen kautta eko- ja energiatehokkuuden, älykkään ja vihreän liikenteen sekä kiertotalouden aloilla.

Cata3Pult – Suomalais-venäläinen PPP (julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus) katalysoimaan uutta vihreää liiketoimintaa

Cata3Pult projekti toteutettiin kesäkuun 2019 alusta marraskuun 2022 loppuun. Lappeenrannan kaupungin johtamassa projektissa oli mukana kolme alueellista verkostoa Lappeenrannan kaupungin koordinoima Greenreality verkosto, Pietarin Cleantech klusteri ja Helsingin seudun Green Net Finland verkosto. Lisäksi kumppaneina olivat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Ympäristötoimisto Kosmos Pietarista.

Cata3Pult hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet liittyivät Liiketoiminnan ja pk-yritysten kehittämiseen CBC ohjelman osiossa Eloisa, aktiivinen ja kilpailukykyinen talous. Tavoitteena oli

Saavuttaakseen tavoitteet Cata3Pult projekti järjesti erilaisia toimenpiteitä, kuten olennaisten sidosryhmien kartoittaminen ja analysointi, rakenteen ja asiantuntijaryhmien toimintamallin kehittäminen, asiantuntijaryhmien webinaarien fasilitointi (yhteensä 21) ja seminaarien järjestäminen erilaisille sidosryhmille (yhteensä 3), opiskelijoiden innovaatioprojektit (yhteensä 7), opintovierailut (yhteensä 9), kansainväliset tapahtumat (yhteensä 6), ja lisäksi paljon erilaisia kommunikointi ja näkyvyys toimenpiteitä.

Cata3Pult projektin vaikutuksia edistäviä julkaisuja tehtiin 13 kpl ja lisäksi muita avoimia verkkojulkaisuja, kehitettiin asiantuntijaryhmien toimintamalli ja tuloksena toimitettiin ja kuvattiin 19 konseptisoitua liiketoimintatapausta valituilla ympäristönympäristöliiketoiminnan aloilla.

Hankkeen toteutusaikataulu

1.6.2019 - 30.11.2022

Hankkeen toteuttaja

Päätoteuttaja: Lappeenrannan kaupunki. Mukana myös: Green Net Finland, Metropolian Ammattikorkeakoulu, Pietarin asunnonomistajien yhdistys, Ympäristötoimisto Kosmos

Hankkeen rahoittaja

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelma, jonka rahoittajina Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta