Threading CO2 kiertotalousprojekti

Hiilidioksidista polyesterikuitua

Euroopan Unionin Horisonttirahoitteisessa Threading CO2 kiertotalousprojektissa tavoitteena on kehittää teollisen mittakaavan prosessi ja laitos, jossa talteen otetusta jätehiilidioksidista tehdään polyesterikuitua (PET). Uusiutuvalla energialla toimiva laitos on suunnitteilla Hollantiin. Projektissa on tarkoitus edetä vaiheittain alkaen laboratoriotestauksista demovaiheeseen ja päätyen pilottilaitokseen. Projektissa kehitettävän prosessin tuloksena saavutetaan 70 % päästövähennys verrattuna nykyiseen PET-kuidun tuotantoon.

Hiilidioksidista polyesterikuitua

Euroopan Unionin Horisonttirahoitteisessa Threading CO2 kiertotalousprojektissa tavoitteena on kehittää teollisen mittakaavan prosessi ja laitos, jossa talteen otetusta jätehiilidioksidista tehdään polyesterikuitua (PET). Uusiutuvalla energialla toimiva laitos on suunnitteilla Hollantiin. Projektissa on tarkoitus edetä vaiheittain alkaen laboratoriotestauksista demovaiheeseen ja päätyen pilottilaitokseen. Projektissa kehitettävän prosessin tuloksena saavutetaan 70 % päästövähennys verrattuna nykyiseen PET-kuidun tuotantoon. Threading-CO2 projekti mahdollistaa eurooppalaisen arvoketjun luomisen kestäville PET-tekstiileille raaka-aineista lopputekstiilituotteisiin vaatetus-, auto- ja urheilu-/ulkoiluteollisuudessa.

Projektissa on yhteensä 13 partneria. Kemian teknologiayritys Fairbrics Ranskasta on projektin johtaja. Yliopistoja on mukana kaksi: Antwerbenin yliopisto (UANT) ja Lappeenrannan-Lahden yliopisto (LUT), tutkimus- ja teknologiakeskus Tecnalia Espanjasta, muoviteollisuuden teknologiakeskus AIMPLAS Espanjasta, projektikonsultointiyritys CiaoTECH Italiasta, tekstiilin ja kuidun tutkimusinstituutti DITF Saksasta, tietotekniikkayritys Digitech Virosta, autoteollisuuden toimittaja Faurecia Ranskasta, ympäristökonsultointiyritys Naldeo Ranskasta, Triple Helix SurePure Hollannista ja Jacquard kudontayritys Les Tissages Jacquard (LTD) Charlieusta Ranskasta.

 

 

 

 

 

 

Projektin työpaketit ovat:

WP1 Monoetyleeniglykoolin (MEG) tuotantoprosessin skaalaus ja esiteollisen pilottilinjan perustaminen

WP2 Monoetyleeniglykoolin (MEG) tuotantoprosessin skaalaus ja teollisen demolinjan perustaminen.

WP3 Polymeerien ja kuitujen tuotantokokeet, hienosäätö

WP4 Elinkaaren kestävyyden tarkastelu

WP5 Modulaaristen oppimisresurssien kehittäminen

Lappeenrannan kaupunki on mukana LUT-yliopiston vetämässä työpaketissa WP5, jossa kehitetään opetusmateriaalia. Päätoimia ovat koulutuspaketin rakentamisen ja pilotoinnin tukeminen, esimerkiksi hiilidioksidin uudelleenkäyttöä koskevien työpajojen järjestäminen paikallisille sidosryhmille, levitys ja viestintä, koulutusohjelman validointi ja pilotointi Etelä-Karjalassa.

Threading CO2 projekti kestää 48 kuukautta, toteutusaika on 1.1.2023 – 31.12.2026.

 Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or HaDEA. Neither the European Union nor HaDEA can be held responsible for them. 

Hankkeen toteutusaikataulu

1.1.2023 - 31.12.2023

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupunki yhdessä 13 projektikumppanin kanssa

Hankkeen rahoittaja

Euroopan Unionin rahoittama