Threading CO2 -kiertotalousprojekti

Euroopan Unionin Horisonttirahoitteisessa Threading CO2 kiertotalousprojektissa tavoitteena on kehittää teollisen mittakaavan prosessi ja laitos, jossa talteen otetusta jätehiilidioksidista tehdään polyesterikuitua (PET). Uusiutuvalla energialla toimiva laitos on suunnitteilla Hollantiin. Projektissa on tarkoitus edetä vaiheittain alkaen laboratoriotestauksista demovaiheeseen ja päätyen pilottilaitokseen. Projektissa kehitettävän prosessin tuloksena saavutetaan 70 % päästövähennys verrattuna nykyiseen PET-kuidun tuotantoon.

Hiilidioksidista polyesterikuitua

Projektissa on yhteensä 13 partneria. Kemian teknologiayritys Fairbrics Ranskasta on projektin johtaja. Yliopistoja on mukana kaksi: Antwerbenin yliopisto (UANT) ja Lappeenrannan-Lahden yliopisto (LUT), tutkimus- ja teknologiakeskus Tecnalia Espanjasta, muoviteollisuuden teknologiakeskus AIMPLAS Espanjasta, projektikonsultointiyritys CiaoTECH Italiasta, tekstiilin ja kuidun tutkimusinstituutti DITF Saksasta, tietotekniikkayritys Digitech Virosta, autoteollisuuden toimittaja Faurecia Ranskasta, ympäristökonsultointiyritys Naldeo Ranskasta, Triple Helix SurePure Hollannista ja Jacquard kudontayritys Les Tissages Jacquard (LTD) Charlieusta Ranskasta.

 

 

 

 

 

 

 

Projektin työpaketit:

WP1 Monoetyleeniglykoolin (MEG) tuotantoprosessin skaalaus ja esiteollisen pilottilinjan perustaminen

WP2 Monoetyleeniglykoolin (MEG) tuotantoprosessin skaalaus ja teollisen demolinjan perustaminen.

WP3 Polymeerien ja kuitujen tuotantokokeet, hienosäätö

WP4 Elinkaaren kestävyyden tarkastelu

WP5 Modulaaristen oppimisresurssien kehittäminen

Lappeenrannan kaupunki on mukana LUT-yliopiston vetämässä työpaketissa WP5, jossa kehitetään opetusmateriaalia. Päätoimia ovat koulutuspaketin rakentamisen ja pilotoinnin tukeminen, esimerkiksi hiilidioksidin uudelleenkäyttöä koskevien työpajojen järjestäminen paikallisille sidosryhmille, levitys ja viestintä, koulutusohjelman validointi ja pilotointi Etelä-Karjalassa.

Hankkeen toteutusaikataulu

1.1.2023 - 31.12.2026

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupunki yhdessä 13 projektikumppanin kanssa

Hankkeen rahoittaja

Euroopan unioni