VALVE - Vastuullisuusosaamista ja -verkostoja Etelä-Karjalaan

VALVE - Vastuullisuusosaamista ja -verkostoja Etelä-Karjalaan on kaksivuotinen hanke, jossa tuetaan Etelä-Karjalan pk-yritysten edellytyksiä kestävän kasvun ja kilpailukyvyn rakentamiseen lisääntyvässä kilpailussa sekä uusien EU-tason lainsäädäntö- ja raportointivaatimusten myötä. Hankkeessa käsitellään niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ympäristövastuun teemoja, selvitetään vastuullisuuden nykytilaa Etelä-Karjalan pk-yrityksissä, rakennetaan yrityslähtöisiin tarpeisiin vastaava verkkokurssi, järjestetään vastuullisuusklinikoita ja rakennetaan vastuullisten organisaatioiden verkostoa. Hankkeessa pyritään muodostamaan monistettavissa oleva ekosysteemimalli. Hanke toteutetaan yhteistyössä LAB -ammattikorkeakoulun ja LUT -yliopiston kanssa.

Yhteyshenkilö: miika.alatalo@lappeenranta.fi

Käy vastaamassa kyselyyn Etelä-Karjalan pk-yritysten vastuullisuuden tilan selvittämiseksi: https://lutlsb.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cvbU95utrS6hRxI

Hankkeen toteutusaikataulu

1.11.2023 - 31.10.2025

Hankkeen toteuttaja

Päätoteuttaja hankkeella on LAB -ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina Lappeenrannan kaupunki ja LUT -yliopisto.

Hankkeen rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)