Vihreän sähköistämisen ekosysteemipalveluiden ja yhteiskehittämisen vahvistaminen Greenreality Networkissä 2022-2024

Hanke on Lappeenrannan kaupungin osuus Lappeenrannan-Imatran seudun Vihreän sähköistämisen ekosysteemisopimuksen toimeenpanosta. Tavoitteena on vahvistaa vetovoimaisen osaamiskeskittymän ja innovaatioympäristön rakentumista sekä alueen toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin tki-verkostoihin ja arvoketjuihin. Hankkeen avulla kehitetään innovaatiotoiminnan tiiviitä yhteistoimintaverkosto sekä lisätään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuutta kaupunkilähtöisesti. 

Hankkeen toteutusaikataulu

17.5.2022 - 31.5.2024

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupunki

Hankkeen rahoittaja

Euroopan unionin osarahoittaja, Innovaatiot ja osaaminen Suomessa 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).