3.3.2023

Lappeenranta vauhdittaa ilmastotoimenpiteitä EU:n edelläkävijäkaupunkina  – alueen yrityksillä ja toimijoilla mahdollisuus yhteistyöhön 28.3. aloitustilaisuudesta alkaen

Euroopan komissio on valinnut Lappeenrannan yhdeksi 100:sta edelläkävijäkaupungista mukaan Euroopan unionin NetZeroCities -ohjelmaan, joka auttaa kaupunkeja saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen kertoo, että NetZeroCities -ohjelma tarjoaa samalla hyvän työkalun Lappeenrannan strategian tavoitteiden toteuttamiseen. Lappeenrannan yhtenä strategisena kärkenä on kestävä kaupunki, jonka mukaisesti Suomen ilmastopääkaupunki Lappeenranta on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Alueellinen suunnitelma vauhdittamaan hiilineutraaliustavoitetta

Ohjelmaan valitut kaupungit osallistuvat Euroopan unionin hiilineutraalien ja älykkäiden kaupunkien missioon toimimalla esimerkkeinä, jotta kaikki Euroopan kaupungit voivat saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Jokainen mukaan valittu kaupunki valmistelee ja toteuttaa toiminta- ja investointisuunnitelman yhteistyössä paikallisten yritysten sekä tutkimusorganisaatioiden, yksityisen sektorin ja asukkaiden kanssa.

– Viime aikoina on uutisoitu aurinkosähköratkaisuista. Niiden lisäksi kaupungin alueella tarvitaan ratkaisuja liikenteen vähäpäästöisyyden lisäämiseen ja hiilinielujen varmistamiseen, kertoo Ilkka Räsänen.

Mukana olevat kaupungit saavat räätälöityä neuvontaa ja tukea sekä mahdollisuuksia osallistua suuriin innovointitoimiin ja pilottihankkeisiin.

Yhteisten ratkaisujen etsiminen käynnistyy aloitustilaisuudesta

Lappeenrannassa paikallinen yhteistyö alkaa aloitusinfosta, johon ovat tervetulleita kaikki yhteistyöstä kiinnostuneet paikalliset toimijat. Toiminta- ja investointisuunnitelman laadinnan infotilaisuus järjestetään tiistaina 28.3. klo 15.30–17 kaupungintalon Venla-neuvottelutilassa. Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteyden välityksellä. Aloitustapahtumassa esitellään yhteistyössä Lappeenrannalle laadittavaa toiminta- ja investointisuunnitelmaa, jolla etsitään ratkaisuja siihen, että kaupunki on hiilineutraali vuonna 2030.

Tilaisuuden avaa Lappeenrannan elinvoimajohtaja Ding Ma, jonka jälkeen puheenvuoronsa pitävät Sitran johtava asiantuntija Mariko Landström ja NetZeroCities -ohjelman Climate Neutral City Advisor Anna Huttunen. Ohjelman etenemistä Lappeenrannassa esittelevät Lappeenrannan ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen ja Lappeenrannan ilmastokoordinaattori Petri Kero.

Alueen toimijoiden ja asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamisen lisäksi ohjelma tarjoaa valituille kaupungeille myös lisärahoitusta, verkostoitumismahdollisuuksia ja tukea kansalaisten osallistamiselle.

Lappeenranta jatkaa aktiivisena toimijana kansainvälisessä yhteistyössä

Lappeenranta on valittu 100:n edelläkävijäkaupungin joukkoon Euroopan komission myöntämän European Green Leaf 2021 -voittovuotensa seurauksena. Valinta vahvistaa entisestään Lappeenrannan asemaa eurooppalaisena edelläkävijä- ja ilmastokaupunkina. Lisäksi kansainvälisten esimerkkikaupunkien joukkoon kuuluminen tarjoaa verkostoitumismahdollisuuksia sekä parhaiden käytäntöjen vaihtoa kaupunkien välillä.

– Ohjelma tarjoaa ratkaisuja ja luo mahdollisuuksia niin yritysmaailmalle, LUT-yliopistolle kuin muille eurooppalaisille kaupungeille, Ilkka Räsänen toteaa.

Missioon valittiin Lappeenrannan lisäksi Suomesta Espoo, Helsinki, Lahti, Tampere ja Turku. Missioon haki yhteensä 377 eurooppalaista kaupunkia. Suomalaiset kaupungit tekevät yhteistyötä ja etsivät ratkaisuja toimimalla alustana yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi alueellaan ja laatimalla paikallisten toimijoiden kanssa toimenpidesuunnitelman.

Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen
ilkka.rasanen(at)lappeenranta.fi
puh. 0400 815 284

Ilmastokoordinaattori Petri Kero
petri.kero(at)lappeenranta.fi
puh. 040 653 0508

EU:n hiilineutraalit ja älykkäät kaupungit – Lappeenrannan suunnitelman laadinnan aloitusinfo -tapahtumasivu