12.12.2021

Apila Groupilla ensimmäinen kaupallinen menetelmä mikromuovien määrittämiseksi ympäristönäytteistä

Apila Group Oy on kehittänyt menetelmän, joka soveltuu mikromuovien määrän tunnistamiseen ympäristönäytteistä - maaperästä, sedimenteistä, vedestä ja lumesta. Tunnistetut mikromuovit pystytään luokittelemaan rengasperäisiin ja muihin mikromuoveihin. Analyysimenetelmä soveltuu esim. yritysten omavalvontanäytteeksi, rakennuskohteiden taustapitoisuusselvityksiin tai alueellisen pistelähteen osoittamiseen. Menetelmä on Suomen ensimmäinen kaupalliseen käyttöön soveltuva mikromuovien määritysmenetelmä, ja yksi ensimmäisistä maailmassa, jossa pystytään erottamaan rengasperäiset mikromuovit muista mikromuoveista.

Ympäristön kannalta on tärkeätä löytää paras mahdollinen kokonaisratkaisu mikromuovien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Merkittävin keino on vähentää muovituotteiden käyttöä ja korvata niitä vähemmän haitallisilla tuotteilla ja materiaaleilla. Hyvänä lähtökohtana toiminnalle on myös tehdä mikromuovien määritys omasta maaperästä/vesistöstä ja näin seurata mikromuovien määrää, sekä oman toimintansa vaikutusta ympäristölle.

Apila Group hyödynsi kehittämäänsä menetelmää 2019-2021 projektissa, jossa tutkittiin erityisesti mikromuovien esiintymistä maaperässä erilaisilla alueilla. Lisäksi tutkittiin sedimentti-, vesi- ja luminäytteitä. Näytteitä haettiin Imatralta teollisuusalueelta, maastosta ja Vuoksi-joesta, Espoosta VT1:n läheltä ja Tampereelta jätteenkäsittelyalueelta yhteensä 77 kpl. Toteutettu projekti on laajuudessaan ensimmäinen laatuaan Suomessa.


Lisätietoa projektista:
https://www.apilagroup.fi/projektit/mikromuovit-srk/

Lisätietoa palvelusta:
https://www.apilagroup.fi/mikromuovien-maaritys/

Yhteystiedot:

Apila Group Oy
Kirsi Mononen, kirsi.mononen@apilagroup.fi ja
Pirjo Rinnepelto, pirjo.rinnepelto@apilagroup.fi