22.2.2021

Asukkailta toivotaan kommentteja vesienhoidon suunnitteluun: Anna äänesi kuulua

Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022–2027 ovat valmistuneet. Asukkailla on nyt mahdollisuus kertoa mielipiteensä ja vaikuttaa vesien hoitoon ja veden laatuun.

Vesienhoidon suunnitelmat päivitetään kuuden vuoden välein. Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022–2027 ovat valmistuneet ja kuuleminen tästä on käynnissä juuri nyt.

- Vesienhoitoa suunnitellaan Manner-Suomen seitsemällä vesienhoitoalueella, kertoo Raija Aura Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta.

- Meitä lähinnä, eli Etelä-Karjalaa koskevat alueet ovat Vuoksen sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden suunnitelmat ja toimenpideohjelmat. /tähän rantakuva/

Vesienhoitosuunnitelmissa ja niitä täydentävissä toimenpideohjelmissa esitetään tietoa vesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä tarvittavista toimista, joilla vesien hyvä tila aiotaan saavuttaa ja ylläpitää.

Lisätietoa vesienhoidosta löytyy täältä.

Tavoitteena vesien hyvä tila

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila koko EU:n alueella.

- Vesien tila ei luonnollisesti saa myöskään heiketä, sanoo Aura.

- Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan vesien tilaa parantavia toimenpiteitä ja seurataan niiden vaikutuksia kaikilla Suomen vesienhoitoalueilla.

Oheisessa kuvakaappauksessa vedenlatua kuvataan värisymbolein: sininen on erinomainen, vihreä hyvä, keltainen tyydyttävä, oranssi välttävä ja punainen huono.

Lisätietoa veden laadusta ja luokittelusta löytyy täältä.

Ota osaa vesienhoidon suunnitteluun ja toteutukseen

Kansalaisten ja vesien käyttäjäryhmien toivotaan osallistuvan vesienhoidon suunnitteluun ja käytännön toimiin vesien tilan parantamiseksi.

- Vesienhoidon suunnitelmien toimeenpanoon ja toteutukseen tarvitaan meitä kaikkia, painottaa Aura.

- Voit antaa palautetta 14.5.2021 saakka.

Lisätietoa ja palautelinkki suoraan Vuoksen vesienhoitoalueen suunnitelmaan on täällä.

Palautetta voi antaa myös ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostitse tai postitse, jos lausuntopalvelu.fi-palvelu ei ole käytettävissä. Lähetettäessä palautetta tulee käyttää sen ELY-keskuksen kirjaamon osoitetta, joka löytyy palautetta koskevan alueen kuulemisasiakirjasta.

Kaakkois-Suomi ELY-keskuksen kirjaamo, PL 1041, 45101 Kouvola, sähköposti: kirjaamo.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi.

Lisätietoja:
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito
Raija Aura, 040 5843 278, raija.aura(at)lappeenranta.fi