9.2.2021

Aurelia Turbines mukaan kansalliseen vetyklusteriin − klusteri edistää yhteistyöllä vetytalouteen siirtymistä

Lappeenrantalainen turbiinivalmistaja Aurelia Turbines on liittynyt mukaan kansalliseen vetyklusteriin. Yritysvetoinen klusteri on perustettu vauhdittamaan vetytaloutta ja kehittämään vetyyn liittyvien ratkaisujen vientiä. Aurelia Turbinesin toimitusjohtaja Matti Malkamäki toimii vetyklusterin ohjausryhmän lisäksi nyt myös EU:ta vetytalouteen siirtävässä European Clean Hydrogen Alliancessa.

Yritysvetoinen kansallinen vetyklusteri vauhdittaa vetytalouden ja yritysten kilpailukyvyn kehittymistä edistämällä yhteistyöllä investointeja ja vetytalouden kehittymisen kannalta suotuisaa toimintaympäristöä. Tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa, vientiä ja työpaikkoja Suomeen.

− Kansallinen vetyklusteri tuo toimijat yhteen. Systeemitason muutokseen tarvitaan koko teollinen elinkeinoelämä mukaan, sanoo Kansallisen vetyklusterin puheenjohtaja Outi Ervasti.

Helmikuussa 2021 toimintansa aloittavassa Kansallisessa vetyklusterissa on aloitusvaiheessa mukana noin 30 vetytalouden kehittämisen kannalta merkittävää yritystä. Ohjausryhmän muodostavat Aurelia Turbinesin Matti Malkamäen lisäksi myös ABB:n, Aurelia Gasgrid Finlandin, Fortumin, Nesteen, SSAB:n, UPM:n ja Wärtsilän edustajat.

− Tärkein tavoitteemme on vauhdittaa yritysten vetytaloutta kehittäviä investointihankkeita. Tässä rahoituksella ja sääntelyllä on merkittävä rooli, Outi Ervasti sanoo.

− Suomessa pitäisi pikaisesti saada liikkeelle demonstraatiohankkeita, joilla voidaan testata ja skaalata tuotteita ja palveluita kansainvälisille markkinoille. Nyt valmisteilla olevaa Suomen EU:n elpymispakettia pitäisi käyttää hyppynä kestävään talouteen myös tukemalla vetytalouteen siirtymistä.

Aurelia Turbines valmistaa pieniä, erittäin tehokkaita kaasuturbiineita, jotka voivat käyttää polttoaineena myös vetyä.

− On tärkeää, että saamme lisättyä vetyosaamista myös Lappeenrannan seudulla. Vetyteknologian käyttö tulee yleistymään nopeasti ja Lappeenrannan cleantech-keskittymä antaa hyvän mahdollisuuden luoda uusia vetyteknologian työpaikkoja seudulle, Malkamäki sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriö on ollut mukana ideoimassa kansallisen vetyklusterin syntymistä, ja klusteri toivookin hyvän yhteistyön jatkuvan ministeriön ja esimerkiksi Business Finlandin kanssa. Myös työ- ja elinkeinoministeriössä kansallisen vetyklusterin syntymistä pidetään osoituksena yritysten valppaudesta.

Kansallinen vetyklusteri hakee tiivistä yhteistyötä suomalaisten toimijoiden kanssa, etsii pohjoismaisia kumppaneita ja tulee olemaan mukana valituissa kansainvälisissä verkostoissa. Malkamäki ja muutamat muut suomalaisyritysten toimitusjohtajat ovat jo aktiivisesti mukana esimerkiksi European Clean Hydrogen Alliancen roundtable -toiminnassa, jossa eurooppalaiset vety-yritykset vauhdittavat alan kehitystä yhteistyössä Euroopan komission kanssa.

Vetyklusterin yhtenä konkreettisena tavoitteena on edistää yritysten mahdollisuutta kotiuttaa tehokkaammin EU-rahoitusta sekä valmistella uusi vetytalouden tutkimus- ja innovaatio-ohjelma Suomeen. Vetyklusterin näkökulma on sektorirajat ylittävä sisältäen esimerkiksi vetyjohdannaiset polttoaineet, kaasut ja kemikaalit.

Kansallisen vetyklusterin valmistelussa ovat olleet mukana toimialaliitot Energiateollisuus, Kemianteollisuus, Metallinjalostajat, Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus.

Mitä tarkoittaa vetytalous?

Vetytalous tarkoittaa tulevaisuuden visiota, jossa vety on tärkeä osa energiajärjestelmää. Tässä yhteydessä vety toimii energiavarastona uusiutuvalle energialle. Vety on monipuolinen aine, josta voidaan tehdä uudestaan sähköä ja lämpöä, ja sitä voidaan käyttää myös liikennepolttoaineena. Vety toimii myös tärkeänä kemikaalina teollisuuden prosesseissa yhdistettäessä hiilidioksidin hiilen kanssa. Siirtymällä päästöttömästi tuotettuun vetyyn voidaan saavuttaa merkittävä vaikutus teollisuuden pyrkimyksissä kohti hiilineutraaliutta.

Aurelia Turbines kehittää ja valmistaa maailman tehokkaimpia pieniä kaasuturbiineja. Tähän mennessä Aurelia on kehittänyt uuden 400 kWe kaasuturbiinin, Aurelia® A400:n. Aurelian tekniikkaa voidaan käyttää moniin eri sovelluksiin. Se sopii esimerkiksi kaupallisille ja teollisille loppukäyttäjille, jotka tarvitsevat prosessissaan sekä sähköä että lämpöä, samoin kuin niille, jotka tarvitsevat höyryä ja / tai jäähdytystä. Aurelian järjestelmät voivat käyttää uusiutuvia ja epätyypillisiä polttoaineita. Aurelia pyrkii toimittamaan teknologiansa keskeiset komponentit eri puolilla maailmaa alueellisille kumppaneilleen, jotka kokoavat ja myyvät kokonaisen integroidun turbiinijärjestelmän paikallisena tuotteena omilla markkinoillaan. Aurelia perustettiin vuonna 2013. Sen pääkonttori sijaitsee Lappeenrannassa. Lisäksi sillä on toimipisteitä myös Saksassa ja Isossa-Britanniassa.

Tietoja Aurelia® A400 -turbiinista: Aurelia® A400 on maailman tehokkain pieni kaasuturbiini maailmassa. Aurelia Turbines hyödyntää turbiineissaan aktiivista magneettilaakerointia ja IRG2-prosessia. IRG2 (Intercooled and Recuperated, Generator on 2 spools) tarkoittaa välijäähdytettyä ja rekuperoitua, kaksivaiheista ja kaksiakselista kaasuturbiinia. Prosessi mahdollistaa korkean sähköisen hyötysuhteen. Turbiini on suunniteltu modulaariseksi, jolloin sitä voidaan hyödyntää erilaisissa sovelluksissa esimerkiksi erilaisia uusiutuvia polttoaineita käytettäessä. Turbiineissa voidaan käyttää myös uusiutuvia ja synteettisiä polttoaineita, kuten biokaasuja, bioöljyjä ja vetyä.

Lisätietoja: www.aureliaturbines.com.

Aurelia Turbines on myös Greenreality Networkin jäsen: https://www.greenreality.fi/network/greenreality-network

Lisätietoja:

Outi Ervasti, puheenjohtaja, Neste, 050 458 9741, outi.ervasti@neste.com

Matti Malkamäki, CEO, Aurelia Turbines, 050 543 5260, matti.malkamaki@aureliaturbines.com

Suomenkielinen tietopaketti vedystä ja sen käytöstä:
https://aureliaturbines.com/fact-sheets/aurelia-turbines-ja-vety


Lisätietoja: www.aureliaturbines.com.

Aurelia Turbines on myös Greenreality Networkin jäsen: https://www.greenreality.fi/network/greenreality-network

Kuvassa: Aurelia Turbines Oy:n toimitusjohtaja Matti Malkamäki