29.3.2023

CO2 Jätevirtojen jalostaminen polyesteriksi kestävän tekstiilien kiertotalouden kehittämiseksi

Threading-CO2 projekti pyrkii laajentamaan ja esittelemään kehittämäänsä ensimmäistä laatuaan teknologiaansa, joka tuottaa korkealaatuisia, kaupallisesti elinkelpoisia ja ekologisesti kestäviä PET-tekstiilituotteita hiilidioksidin jätevirroista teollisessa mittakaavassa (TRL7) käyttämällä kiertotaloustuotantoa ja uusiutuvia energialähteitä.

Threading-CO2 projektin yleisenä tavoitteena on vähentää merkittävästi tekstiiliteollisuuden hiilijalanjälkeä demonstroimalla ja tuomalla markkinoille korkealaatuisia polyesteritekstiilituotteita, jotka ovat peräisin CO2-jätevirroista.

Tammikuun 1. päivänä 2023 alkanut Threading-CO2-projekti osallistui menestyksekkäästi EU:n Horisontti rahoitushakuun HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-11: CO/CO2-virtojen jalostus markkinoiden kannalta kiinnostaviksi lisäarvotuotteiksi (Processes4Planet Partnership), ja projekti saa nyt rahoitusta Euroopan unionin Horisontti Eurooppa -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro 101092257 perusteella.

Threading-CO2-konsortio on muodostettu yhdistämään taidot ja asiantuntemus, joita tarvitaan ainutlaatuisen teknologian toteuttamiseen, joka pystyy käyttämään hiilidioksidia raaka-aineena polyesterin valmistuksessa. Threading-CO2-kumppanuus on rakennettu siten, että sillä on kaikki tarvittavat taidot (CO2-toimittaja, hiilidioksidin talteenotto, elektrolyysi, vedytys, biokatalysaattorit), täydentävät kokeelliset tilat (kenttäalustat, joilla pystytään toteuttamaan erilaisia kokeita erilaisilla protokollilla ja mittausmonimutkaisuudella, valvotun ympäristön alusta teollisen mittakaavan saavuttamiseksi) ja yhteistyöverkostot yhteyden muodostamiseksi hankkeen kannalta olennaisiin sidosryhmiin (tulosten levitys, viestintä ja hyödyntäminen). Threading-CO2 projektissa myös tekstiiliteollisuuden johtajat tunnistettiin ja otettiin mukaan hankkeeseen tuotteiden laadun takaamiseksi arvoketjun loppuvaiheessa.

Threading CO2 partners sitting around the table. (13 partners from 7 EU counties involved in the THREADING-CO2 gathered on January 23rd and 24th, 2023 in Paris, France , to present and review the project objectives, activities, and work plan.)

13 kumppania seitsemästä THREADING-CO2-hankkeessa mukana olevasta EU-maasta kokoontui 23. ja 24. tammikuuta 2023 Pariisiin, Ranskaan esittelemään ja arvioimaan projektin tavoitteita, aktiviteetteja ja työsuunnitelmaa.

Logos of Threading CO2 partners: Fairbrics (FAIR), Applied Electrochemistry and Catalysis (ELCAT), Tecnalia – TEC, LUT University, AIMPLAS-AIMPLAS, PNO Ciaotech srl (CIAOTECH), Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF), City of Lappeenranta, Naldeo Technologies and Industries - Nal, Digiotouch (DIGI), FORVIA - Faurecia Automotive Seating, Triple Helix SurePure (SURE), LES TISSAGES DE CHARLIEU (LTC)

Logo of the European Union and a text: Funded by the European Union