28.9.2018

EKJH: Kukkuroinmäen biokaasulaitoshanke käynnistyy – kaasulla tullaan korvaamaan fossiilisia polttoaineita

EKJH: Kukkuroinmäen biokaasulaitoshanke käynnistyy – kaasulla tullaan korvaamaan fossiilisia polttoaineita

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n hallitus on tehnyt 26.9.2018 päätöksen Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen biokaasulaitoshankkeen käynnistämisestä. Laitos rakennetaan Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen alueelle, ja sen käsittelykapasiteetti on 19 900 tonnia vuodessa. Laitoksen on tavoitteena valmistua vuoden 2019 loppuun mennessä ja tuotannon käynnistyä alkuvuoden 2020 aikana. Laitosinvestointiin on myönnetty työ- ja elinkeinoministeriön energiatukea noin 2,2 miljoonaa euroa.

Biokaasulaitoksessa tullaan käsittelemään eteläkarjalaisten asukkaiden erilliskerätyt biojätteet sekä jätevedenpuhdistamojen puhdistamolietteet. Kuivamädätystekniikkaan perustuvassa prosessissa tuotetusta biokaasusta jalostetaan liikennepolttoainetta kaasukäyttöisiin autoihin, ja tällä voidaan korvata perinteisiä fossiilisia polttoaineita. Biokaasua voidaan hyödyntää myös sähkötuotannossa Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen tarpeisiin.

Etelä-Karjalan Jätehuollon biokaasulaitoshanke tukee myös Lappeenrannan kaupungin tavoitetta siirtyä ulkomailta tuoduista fossiilisista polttoaineista uusiutuvan energian tuotannon lisäämiseen omassa maakunnassa.


Kuva Kukkuroinmäen rakenteilla olevasta kiertotalouskentästä, johon biokaasulaitos rakennetaan.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mika Suomalainen, puh. 010 841 1802, mika.suomalainen@ekjh.fi