13.10.2022

Energiaomavaraisuus pääteemana Future Energy Solutions -konferenssissa Lappeenrannassa 8.–9.11.

Lappeenrannan kaupunki järjestää yhdessä LUT-yliopiston kanssa Future Energy Solutions -konferenssin 8.–9.11.2022 Lappeenrannassa LUT-yliopistolla. Toista kertaa järjestettävään FES-konferenssiin voi osallistua myös etänä, mutta järjestäjien toiveena on, että alan ihmiset pääsisivät pitkästä aikaa tapaamaan toisiaan ja verkostoitumaan paikan päällä.

Konferenssin pääteema on hyvin ajankohtainen alueellisesti ja koko Euroopan laajuisesti; Kohti energiaomavaraista Eurooppaa. LUT-yliopiston dekaani Olli Pyrhösen mukaan fossiilienergian korvaaminen päästöttömällä energiantuotannolla on samaan aikaan suuri haaste ja mahdollisuus.

- Teknologiatutkimus tuottaa ratkaisuja fossiilisen hiilivetyjen korvaamiseksi niin energiantuotannossa, liikenteessä kuin teollisuuden raaka-ainelähteinä. Toisaalta siirtymä uusiin teknologioihin vaatii niiltä kustannustehokkuutta, riittävän pitkää siirtymäaikaa ja uudenlaisten vetytalousmarkkinoiden syntymistä.

Konferenssiin on tulossa korkean tason puhujia Euroopan komissiosta, Suomen hallituksesta, yrityksistä ja tutkimusyhteisöistä. Tilaisuutta ovat avaamassa muun muassa Lappeenrannan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sanna Koskenranta, LUT-yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa, europarlamentaarikko Henna Virkkunen, sekä Helena Sarén Business Finlandilta.

Alueelliset hankkeet ja etenkin vetytalous nousevat konferenssissa vahvasti esille

Konferenssissa tuodaan esille alueellisesti tärkeitä energiamurrokseen liittyviä investointihankkeita, joita onkin vireillä ennätyksellinen määrä. Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan mukaan kaupungin, yritysten ja yliopiston monesti yhteistyönä syntyneet hankkeet korostavat kaupungin merkitystä edelläkävijänä ilmastoasioissa.

- Tällä alueella on paljon annettavaa globaalisti. Kaupunkimme toimii kokeiluympäristönä erilaisille innovaatioille, jotka edistävät energian omavaraisuutta ja tehokkuutta. Jaamme mielellämme eteenpäin tietoa ratkaisuistamme, jotka ovat syntyneet pitkäjänteisen työn seurauksena.

Konferenssissa on puhumassa vetytalouden ja synteettisten polttoaineiden teemasta edustaja energiayhtiö St1:ltä, joka suunnittelee metanolin tuotantolaitosta Lappeenrantaan Ihalaisen teollisuusalueelle Finnsementin tehtaan kupeeseen. Sara Kärki Gasgridiltä taasen kertoo suunnitelmista vetää vetyputki Kemiran Joutsenon tehtaalta Ovakon terästehtaalle Imatralle.

Lisäksi konferenssissa järjestetään osio Koillis-Euroopan vetylaaksoista yhdessä BotH2nia-verkoston kanssa, jonka tavoitteena on luoda Pohjanlahdesta maailman ensimmäinen vetylahti. BotH2nia-verkoston kanssa järjestetään ennen varsinaista konferenssia 7.11. kiertoajelu alueen teollisuuskohteisiin, joissa on vedyntuotantoa, käyttöä, kuljetusta tai varastointia. Konferenssissa esitellään myös itäisessä Suomessa vireillä olevan Itä-Kaakko vetylaakson perustamista.

Toisena konferenssipäivänä teemoina ovat sähkön ja lämmön varastointi sekä pienet modulaariset ydinvoimalat (SMR) ja niiden käyttö lämmityksessä. Puheenvuoroja näistä aiheista pitävät yritysedustajat sekä LUT-yliopiston professorit. SMR-aiheesta järjestetään myös paneelikeskustelu, jota vetää professori Juhani Hyvärinen LUT-yliopiston energiatekniikan osastolta.

Future Energy Solutions -konferenssi kokoaa Lappeenrantaan energia- ja ympäristöalan asiantuntijoita verkostoitumaan ja jakamaan näkemyksiään ja tietoaan. Tilaisuus tarjoaa yrityksille oivan mahdollisuuden tuoda esille omia ratkaisujaan.

Konferenssin järjestäminen on yksi vihreän sähköistämisen ekosysteemisopimuksen keskeisistä toimenpiteistä, joihin kaupunki saa osarahoitusta Euroopan unionilta.

Konferenssin verkkosivut ja ilmoittautuminen: www.futureenergysolutions.fi

Lisätietoja:

Lappeenrannan kaupunki

Hanna Saira, asiantuntija, vihreä sähköistäminen
Puh. 040 186 3003, hanna.saira@lappeenranta.fi

Markku Heinonen, kehitysjohtaja
Puh. 040 581 1998, markku.heinonen@lappeenranta.fi

Konferenssin verkkosivut ja ilmoittautuminen