5.5.2022

Etelä-Karjalan Leader-yhdistykset Lappeenrannan kaupungin Greenreality-kumppaneiksi

Kuva: Saija Räty.

Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry ja Leader Länsi-Saimaa ry ovat liittyneet Lappeenrannan kaupungin koordinoimaan Greenreality-kumppanuusverkostoon. Greenreality-kumppaneihin kuuluu yrityksiä ja yhdistyksiä, jotka sitoutuvat toiminnassaan ympäristöystävällisyyteen.

Maaseudun kestävää kehittämistä

Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry ja Leader Länsi-Saimaa ry ovat paikallisia kehittämisyhdistyksiä, joilta maaseudun yhdistykset ja pienet yritykset voivat hakea Leader-rahoitusta investointi- ja kehittämishankkeilleen. Leader-rahoitus on osa Euroopan unionin maaseuturahastoa.

Leader-yhdistykset tarjoavat seutukunnan kehittämisestä kiinnostuneille konkreettisen mahdollisuuden vaikuttaa alueen kehityksen suuntaan. Kärki-Leaderin toiminta-alueeseen kuuluu Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi ja Parikkala. Leader Länsi-Saimaa toimii Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren alueilla.

Kärki-Leaderin kehittämistyön koordinaattori Riina Nokelaisen mukaan yhdistys liittyi Greenreality-kumppaniksi, sillä se tavoittelee toiminnassaan kestävää maaseudun kehittämistä.

– Odotamme saavamme ideoita ja ajantasaista tietoa resurssiviisaudesta ja sitä kautta uusia työkaluja neuvontatyöhön. Tavoitteenamme on ohjata ja opastaa hankehakijoita tekemään vähähiilisiä valintoja hanketoiminnassa, Nokelainen kertoo.

Tyypillisesti hankkeet ovat pienimuotoisia ja paikallisia, mutta ne voivat olla myös alueiden välisiä tai kansainvälisiä. Leader-rahoituksen lisäksi hankkeeseen tarvitaan myös yksityistä rahoitusta. Yleishyödyllisissä hankkeissa osan yksityisestä rahoituksesta voi korvata talkootyöllä.

Paikallisen yhteistyön edistämistä ilmastoystävällisesti

Leader-yhdistykset neuvovat ja kannustavat asukkaita, yhdistyksiä ja yrityksiä oman asuin- tai toimintaympäristönsä kehittämistyössä.

– Opastamme ja neuvomme yrityksiä sekä yhdistyksiä esimerkiksi hakemusten valmistelussa ja hankkeiden toteuttamisessa, Leader Länsi-Saimaan toiminnanjohtaja Terhi Ojanen kertoo.

Yhdistykset tukevat asukkaita oman kotiseutunsa kehittämisessä ja alueen viihtyisyyden, uusien työpaikkojen sekä yritysten lisäämisessä. Lisäksi ne verkottavat ja rohkaisevat alueensa toimijoita yhteistyöhön.

– Meille on tärkeää huomioida työssämme ilmastoystävällisyys, luonnon monimuotoisuus ja resurssiviisaus. Niiden huomioimiseen kannustamme myös asiakkaitamme, Ojanen kuvailee.

Kuva: Maaseutuverkosto.

Konkreettisia tekoja Greenreality-kumppaneina

Greenreality-kumppaneina Etelä-Karjalan Kärki-Leader ja Leader Länsi-Saimaa sitoutuvat kannustamaan, innostamaan ja osallistamaan toimijoitaan ilmastotyöhön sekä välittämään heille ilmastoon liittyvää tietoa, osaamista ja vinkkejä. Ilmastositoumustensa mukaisesti yhdistykset sisällyttävät hakemusten arviointiin ilmasto- ja ympäristökriteerejä ja tukevat ilmastoon liittyviä kehittämishankkeita ja investointeja.

Molemmat yhdistykset sitoutuvat myös muuttamaan työskentelytapojaan vähähiilisimmäksi säästämällä energiaa, kiinnittämällä huomiota materiaalitehokkuuteen ja edistämällä kestävää liikkumista. Lisäksi Etelä-Karjalan Kärki-Leader ja Leader Länsi-Saimaa järjestävät tilaisuuksia etänä, kierrättävät toimistolla jätteet jakeittain sekä järjestävät henkilökunnalleen, jäsenilleen ja toiminta-alueensa asukkaille ympäristöystävällisiä kampanjoita.

Lisätietoja:

Riina Nokelainen, kehittämistyön koordinaattori, Etelä-Karjalan Kärki-Leader

p. 044 086 3506, riina.nokelainen(at)karkileader.fi

Terhi Ojanen, toiminnanjohtaja, Leader Länsi-Saimaa

p. 045 668 9007, terhi.ojanen(at)leaderlansisaimaa.fi

Miika Alatalo, projektityöntekijä, Lappeenrannan kaupunki

p. 040 759 6695, miika.alatalo(at)lappeenranta.fi