12.12.2018

Fredman Group ostaa osuuden ruokahävikin vähentämiseen erikoistuneesta start-up yhtiö Biovaaka Oy:stä

Fredman Group ostaa osuuden ruokahävikin vähentämiseen erikoistuneesta start-up yhtiö Biovaaka Oy:stä

Ravintoloiden digitaalisiin omavalvonta- ja johtamispalveluihin erikoistunut kotimainen perheyhtiö Fredman Group on ostanut 19,5 % lappeenrantalaisen startup-yhtiö Biovaaka Oy:n osakkeista. Saimaan ammattikorkeakoulussa kehitetty älykäs biovaaka vähentää ravintola-asiakkaiden jättämää jätettä ja auttaa ravintoloita toimimaan kustannustehokkaammin. Kaupan myötä Fredman Group toteuttaa strategiaansa kasvaa foodtech-alan johtavaksi kansainväliseksi toimijaksi.

Fredman Groupin kehittämät ja toimittamat digitaaliset omavalvonta- ja johtamispalvelut varmistavat ravintoloiden ruokaturvallisuutta ja auttavat vähentämään hävikkiä. Näitä palveluja tulee täydentämään Saimaan ammattikorkeakoulussa kehitetty älykäs tapa mitata ravintolassa syntyvän biojätteen määrää. Biovaakajärjestelmä konkretisoi kuluttajan synnyttämän ruokahävikin määrän jo ruokailutilanteessa ja opettaa ravintola-asiakkaita pienempiin kerta-annoksiin. Biovaaka näyttää työpaikkaruokala-asiakkaan jättämän hävikin määrän välittömästi sen jälkeen, kun asiakas on tyhjentänyt lautasensa ylijäämät biojäteroskikseen. Järjestelmä antaa asiakkaalle samalla suoran palautteen, josta selviää kuinka paljon hän tuotti biojätettä suhteessa muihin ravintolan asiakkaisiin.

”Fredman edustaa uudenlaista suomalaista ruoka-ajattelua, johon kuuluu keitto-osaamisen ja raaka-aineiden lisäksi myös huipputeknologian mahdollistama ensiluokkainen ruokaturvallisuus, vastuullisuus ja kestävät ympäristöarvot. Biovaaka on yksi konkreettinen, käytännön haasteesta syntynyt innovaatio tätä kokonaisuutta täydentämään. Sen integrointi palveluumme ja jalkauttaminen ravintolaverkostoomme on täsmäase taistelussa ruokahävikkiä vastaan. Ruokajätteen vähentäminen ja seuranta ravintoloissa ovat maailmanlaajuisia haasteita ja ongelmien ratkaisu vaatii toimia tuotanto- ja jakeluketjun kaikilta toimijoilta”, kertoo perheyhtiö Fredman Groupin hallituksen puheenjohtaja Peter Fredman.

Biovaakajärjestelmä kerää tietoa pilvipalveluun ja mahdollistaa siten jätemäärän järjestelmällisen ja jatkuvan seurannan. Seuranta tuottaa oikea-aikaista ja luotettavaa mittaustietoa ravintolan päätöksenteon tueksi ja auttaa ravintolaa suunnittelemaan ruokalistaansa entistä asiakaslähtöisemmäksi. Biovaakaa tullaan Fredman Groupin kanssa kehittämään edelleen siten, että järjestelmää voidaan hyödyntää myös linjastohävikin ja ravintoloiden keittiöissä syntyvän hävikin analysointiin ja vähentämiseen.

Tavoitteena hävikinseurannan kokonaisvaltainen automatisointi

”On hienoa, että Fredman Groupin kaltainen toimija koki opiskelijatyönä kehittämämme palvelumme sopivaksi täydentämään heidän jo valmiiksi älykästä keittiönjohtamispalveluaan, joka automatisoi ravintoloiden arkirutiineja. Fredmanin mukaantulon myötä pystymme kehittämään järjestelmäämme edelleen hävikinseurannan kokonaisvaltaiseen automatisointiin. Tällä hetkellä seurantaa tehdään työläästi manuaalisin mittauksin ja siksi se jää monissa keittiöissä tekemättä. Automaatio helpottaa keittiöhenkilökunnan työtä minimoimalla ruoanlaittoon ja asiakaspalveluun kuulumattomia toimenpiteitä, jättäen keittiöalan ammattilaisille enemmän aikaa tehdä sitä, mitä he rakastavat”, iloitsee biovaakajärjestelmän kehittämistä koordinoinut Saimaan ammattikorkeakoulun erikoisasiantuntija Jukka Hänninen.

Ravintolan ruokahävikin kokonaisvaltainen seuranta auttaa ravintolaa kehittämään toimintatapojaan ja minimoimaan hävikin määrän. Biojätteen vähentäminen tuo ravintolalle säästöjä, kun esimerkiksi raaka-ainekustannukset ja biojätemaksut pienentyvät. Jätteen vähentäminen vähentää kustannusten lisäksi myös ravintolan hiilijalanjälkeä. Syömäkelpoisen ruoan poisheittäminen on suuri taloudellinen ja ekologinen rasite.

Toimijoista lyhyesti

Biovaakajärjestelmä on kehitetty Saimaan ammattikorkeakoulun EKOODI-ohjelmointikoulutuksessa, joka on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke. Kehitystyö aloitettiin Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) omistamien Kampusravintoloiden tunnistaman tarpeen täyttämiseksi. Biovaaka Oy on ratkaisun kehittämistyössä mukana olleiden Saimaan ammattikorkeakoulun ja LUT:n opiskelijoiden ja asiantuntijoiden perustama yritys, joka on jatkanut ratkaisun kehitystyötä ja kaupallistamista. Älykäs biovaakajärjestelmä on herättänyt runsaasti kiinnostusta ravintoloissa. Ensimmäiset kampuksen ulkopuolella toimivat ravintolat ovat ottaneet järjestelmän käyttöön syksyllä 2018.

Fredman Group on suomalainen perheyritys, joka tavoittelee täydellistä keittiötä ja taistelee parhaiden makujen puolesta. Yhdistämme tietoa, teknologiaa ja monipuolista ammattitaitoa paremman ruoan puolesta. Olemme ruokaturvallisuuden, omavalvonnan ja keittiöjohtamisen, ammattikeittiöiden korkean hygieniatason turvaamisen ja ruokahävikin vähentämisen taitureita. Asiakkaiden kanssa yhdessä kehitetyt Food Tech -palvelut ovat mukana sadoissa ammattikeittiöissä tehostamassa keittiön johtamista ja omavalvontaa. Fredmanin työvälineet, kuten Carita-liinat, Comple-ateriapalvelujärjestelmä ja Elmukelmu, tunnetaan kaikissa suomalaisissa ammattikeittiöissä. Fredman Group Oy:n liikevaihto tytäryhtiöineen on noin 24 miljoonaa euroa. Konserni työllistää noin 80 henkilöä.


Lisätietoa:

Peter Fredman, Fredman Group Oy, puh. 050 4011 616, peter.fredman@fredmangroup.com
Jukka Hänninen, Saimaan ammattikorkeakoulu, puh. 040 046 7926, jukka.hanninen@biovaaka.fi